שיחות ראשי הישיבה לפרשת השבוע (תשפ"א)

עברית

קבוצה: 

בראש ישיבת "הר עציון" שבגוש עציון עמדו שני ראשי ישיבה, הרב יהודה עמיטל זצ"ל והרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, שזכו ללמד בכארבעים השנים האחרונות אלפי תלמידים, מהם הפכו רבים למחנכים, לרבנים ואף לראשי ישיבות בישיבות שונות. לשניהם הצטרפו בשנים האחרונות שלושה ראשי ישיבה נוספים, הרב יעקב מדן, הרב ברוך גיגי והרב משה ליכטנשטיין. מדי שבוע, נפרסם שיחה שהעביר אחד מראשי הישיבה בנושא פרשת השבוע ובענייני דיומא.

מקור-השעור: 

שנה: 

שם מגיש השעור: 

נושא השעור: 

רמה: 

היקף הסדרה: 

קטגורית אב סדרה: