תורת הקרבנות (2)

קבוצה: 

עברית
סדרת השיעורים השנה היא המשך לשיעורי השנה שעברה שבהם התחלנו לנתח את חטיבת הקרבנות שבספר ויקרא (פרקים א-ז). השיעורים יתנהלו על פי סדר המקראות, ומלבד כמה שיעורים שיוקדשו לקורבן אשם אשר חותם את פרשת ויקרא, שאר שיעורי השנה יוקדשו ללימוד פרשת צו. הלימוד מבקש לחתור לפשטי המקראות, מתוך שימת לב גם למדרשי ההלכה ולפרשנות הקלאסית. עיקר המגמה בלימוד חטיבה זו היא הקפיצה מפרטי הדינים שנראים לעתים בעלי אופי טכני, למהות הרוחנית שהם מביעים. בכך, הפרקטיקה של הקרבן הופכת להיות בסיס לתאולוגיה של ממש. כדאי (לעיין בשיעורים הקודמים בארכיון ו)להצטרף.

מקור-השעור: 

שנה: 

שם מגיש השעור: 

נושא השעור: 

רמה: 

היקף הסדרה: 

קטגורית אב סדרה: