10 - עיון בספר יחזקאל

קבוצה: 

עברית
אנו שמחים להודיע שהרב בזק השנה ממשיך את הסדרה הקודמת שלו בספר יחזקאל (משנת תשע"ח). השיעור יעסוק בפרקי ספר יחזקאל, תוך ניתוח ספרותי של פרקי הספר בזה אחר זה. במסגרת השיעור נבחן את התכנים והמאפיינים הייחודיים של נבואת יחזקאל, ונעמוד על משמעותם מתוך התייחסות לתקופה ולמקום שבו נאמרו נבואות אלו. חשוב לציין - מדובר ביחזקאל חלק שני, מפרק כ"ה והלאה, והוא מהוה יחידה עצמאית ואין השיעור תלוי בסדרה על חלק א'.

מקור-השעור: 

שנה: 

שם מגיש השעור: 

נושא השעור: 

רמה: 

היקף הסדרה: 

קטגורית אב סדרה: