המקדש במקרא יג

קבוצה: 

עברית
במסגרת זו ננסה לקבל את התמונה הכוללת של מהות המקדש מראשיתו ועד ימי שיבת ציון. נעסוק בעיקר בהיבטים מקראיים ומחשבתיים, אך בסוגיות מסוימות ניגע גם בהשלכות הלכתיות.

מקור-השעור: 

שנה: 

שם מגיש השעור: 

נושא השעור: 

רמה: 

היקף הסדרה: 

קטגורית אב סדרה: