01- פרשת השבוע

קבוצה: 

עברית
בשיעור זה נעסוק בעיון באחד מהנושאים המופיעים בפרשת השבוע, תוך עיון בפשטי המקראות, במדרשי חז"ל ובפרשנים השונים. שיעורי פרשת השבוע לשנת תשע"ט ייכתבו על ידי רבני הישיבה.

מקור-השעור: 

שנה: 

שם מגיש השעור: 

נושא השעור: 

רמה: 

היקף הסדרה: 

קטגורית אב סדרה: