10 - עיונים ביחזקאל

קבוצה: 

עברית
מטרתה של סדרה זו להנגיש את ספר יחזקאל לציבור המעוניין להכיר את נקודת המבט הייחודית של נבואת יחזקאל. נשתדל לדון באופן שיטתי בפרקי הספר כסדרם, תוך התמקדות בנושאים מרכזיים בכל פרק. לעתים, דיון בנושא אחד מופיע במסגרת העיון בכמה פרקים שונים. מומלץ לקרוא את הפרק הנידון בשלמותו בתנ"ך לפני העיון, אם כי הפסוקים העומדים במרכז הדיון צוטטו בספר. ככלל נשתדל להימנע מביאורי מילים ופסוקים, ונתמקד בנושאים העולים מהם.

מקור-השעור: 

שם מגיש השעור: 

נושא השעור: 

קטגורית אב סדרה: