דילוג לתוכן העיקרי

נצבים | תשס''ג

מר משה מושקוביץ
לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה
19.09.2003

רש"ר הירש.

פרק כט' פסוק ט'

 

שאלות

 

1. פרשננו רואה בפרקים אלה רצף תכני וענייני, מה היתה ההכנה כאן לפני הברכות והקללות.

2.   מה באים פסוקינו "לשלול תפיסה מוטעית"?

3.   לאחר מכן מוצא פרשננו סימוכין לעמדתו כי אין הפרט הישראלי יכול לברוח מייעודו גם אם כלל ישראל שומר אמונים, מנין לו זאת ולמה זה כל כך חשוב לו?

4.   מהי אותה "ערבות הדדית" בעת התנחלותם בארץ?

5.   עכשיו כאילו מתהפך הענין ולא מספיק כי היחיד יעשה חובתו אלא עליו לדאוג לכלל, התוכל להסביר?

6.   מה מביאות הקללות לתודעת היחיד?

7.   הד התקופה ומצב היהדות במרכז אירופה מורגש בדבריו, התוכל לנסות להסביר?

 

ב. ספורנו עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק כט' פסוקים יא'-יד':

 

שאלות

 

1.   מהי מטרת כריתת הברית ובמה זה יתבטא?

2.   מה לדעתו לא ניתן להפריד ומהי מסקנתו מכך?

3.   מה הם "חיי עולם" ואיך ניתן להשיגם ולשמרם?

4.   על שתי שלמויות מדבר פרשן פרשננו, התוכל להסביר?

5.   למי ומתי אנו מקבלים את ארץ ישראל ובתור מה?

6.   פרשננו מחדש כי גלות אינה כעונש בלבד כי אם הפרת הסכם, מה ההבדל הרעיוני והמעשי?

7.   היש לכך השלכות מעבר לאשר קרה בעבר?

8.   למה חשוב להדגיש שהברית היא נצחית?

 

ג.   המלבי"ם - תורה אור.

פרק כט' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   התוכל להסביר ולהרחיב על "השאלה העצומה" שפרשננו מעלה בראשית דבריו?

2.   עבודה מיראה היא שלב נמוך יותר מעבודה מאהבה, איך זה מתבטא בעניננן?

3.   "לא כמלאכים שעומדים אלא שילכו מחיל אל חיל" מה המשמעות ואיך זה שייך לכן?

4.   מי הם העדים ולמה?

5.   שלושה דברים מוטלים על העדים, התוכל למנותם, להסבירם ולשייך אותם לענייננו?

6.   מה קרה אצל יעקב ולבן ובמה זה דומה ו/או שונה מכאן?

7.   מהי התועלת בהעדת השמים והארץ?

 

File

 

 

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)