דילוג לתוכן העיקרי

פרשת כי תשא תשס''ג

מר משה מושקוביץ
11.08.2014
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

 ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

- שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת-כי תישא

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/kitisa1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kitisa2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kitisa3.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/kitisa4.gif

 

 

א. אבן-עזרא.

פרק ל' פסוק לג'

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוק ומצא האם ומה הקושי האפשרי?

2.   מהי הגדרתו למושג "זר" כאן?

3.   מה אמר "הגאון" ומה הדוחק בכך?

4.   מיהו אותו "יפת" שפרשננו מתנגד לו ולמה?

5.   מה "אחרים אמרו" ולמה גם זה אינו נראה לפרשננו?

6.   פרשננו מדגשי כי אין הפרש בין שמן המשחה שעשה משה לבין השמן שנעשה אח"כ, למה זה חשוב לו?

7.   גדעון, שמואל ואליהו, מה המשותף ביניהם ואיך זה שייך לעניננו?

8.   מה פירוש המושג "הוראת שעה"?

9.   מה לפי זה קרה עם שלמה המלך?

 

ב. המשתדל.

פרק לב' פסוק א':

 

1.   מהו הקושי שפרשננו מנסה להתמודד אתו בבואו לפרש את הקטע שלפנינו?

2.   מה ביקש העם, מה עשה אהרון?

3.   למה לא מסר נפשו על מניעת עבודה זרה?

4.   מה מנע אהרון בהתנהגותו?

 

ג.   הכתב והקבלה.

פרק לב' פסוק א':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מחפש תשובה לקושי לשוני אפשרי, מהו הקושי ובאיזה כיוון הולך פרשננו?

2.   פרשננו קובע כי מיקום המלה "זה" משמעותית, התוכל להסביר דעתו ודוגמאותיו?

3.   איך הוא מפרש את המלה: "זה" ומה הוכחותיו?

4.   פרשננו נעזר בארמית וערבית בקבעו בעצם כי: זה - הנו זהות מעולה, התוכל להביא ראיה לכך?

5.   "כי ע"' מעלה וחשיבות הנמצא בדבר הוא מתפרסם ונועדע ברבים", איך זה פועל ומה הרעיון בכך?

6.   לאור זה איך מתפרש מקומנו?

7.   האם זה לשבח או גנאי לישראל?

 

ד. רמב"ן.

פרק לב' פסוק ה':

 

שאלות

 

1.   מה ראה אהרון ומה היתה מסקנתו מכך?

2.   מה הוא עשה והאם זה עזר?

3.   איך הוא מפרש את "מחר" כאן?

4.   פרשננו לומד מתוך הפסוק כי חלקם רצו להקריב להקב"ה ורק חלקם רצו לעבודה זרה, איך הוא לומד זאת?

5.   האם מתוך המשך הענין ניתן להביא ראיה לכאן או לכאן?

 

ה. מדרשי תורה להקדוש ר' אנשלמה האשתורקי הי"ד.

פרק לב' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   מהו הקושי האפשרי בקטע הראשון ומה תשובת פרשננו?

2.   בקטע השני שואל פרשננו על תמיהתו של משה, מהי שאלתו?

3.   מהי תשובתו לשאלתו זו?

4.   מה היה תפקידו של אהרון בכל זה?

5.   פרשננו מייחס לאהרון: "אולי נחשב לו זה לחטא" - מהו?

6.   איך משה היה "מחזר בהתנצלותם" ומה היה נימוקו העיקרי?

7.   מה היה נימוקו השני?

8.   בעצם מה חשוב לו להקב"ה - מה יחשבו המצרים?

9.   איך אברהם שייך לכאן?

10.   מה פירוש כאן: "הצדק הגמור"?

11.   איך הוא מסביר את פסוק ל"ד המצוטט ומה הוא עונה בכך?

 

ו.   תוספת ברכה.

פרק לב' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מוצא חוסר הגון לכאורה בטענת משה, התוכל להסביר זאת?

2.   מהי הדרך במ מחפש פרשננו מענה לקושיא זוּ?

3.   על פי פירושו, מה היתה טענת משה כלפי הקב"ה, האם הוא מכחיש, מנמק, מצדיק או מרכך את מעשה העם?

4.   מה ענין ההוצאה בעל כורחם שייך לכאן?

5.   "תגבורת סירובם לצאת" - מה עשה הקב"ה לפתרון בעיה זו?

6.   "גדול כח ההרגל" האם זה שבח או גנאי?

 

 

כל הזכויות שמורות   2002   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

************************************

 

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)