דילוג לתוכן העיקרי

פרשת משפטים תשס''ד

מר משה מושקוביץ
11.08.2014
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת משפטים

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/mish1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/mish2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/mish3.gif

 

 

א. תוספת ברכה.

פרק כא' פסוק יא':

 

שאלות

 

1.   קרא את הפסוק שנית ומצא מה הקושי האפשרי?

2.   איזה סוג קושי זה ומה הסכנה הטמונה באי הבנה נכונה של הדברים?

3.   במה פירושו של פרשננו מסביר את הענין ועל כן מה בדיוק הבנת הפסוק?

 

ב.   שד"ל

פרק כא' פסוק יב':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי האפשרי בקטע הראשון ומהי תשובתו?

2.   למה חשוב לו להדגיש כי "אח"כ הושאל על הריגה", מאיזו טעות אפשרית הוא רצה להצילנו?

3.   בקטע השני:   "ומת" מדגיש פרשננו כי הדבר לא חייב להיות מיד, למה זה חשוב?

4.   במה דומה ובמה שונה הדין כאן מן הדין בעבד?

5.   פרשננו קובע כי הענין ניתן ביד בית הדין "והם נטו להקל", למה ואיך?

6.   בקטע השני: "מות יומת" מתפלמס פרשננו בענין גאולת הדם, מה לדעתו הדין ומנין לו זאת?

7.   למה לא אסרה התורה כליל את ענין גאולת הדם?

8.   במה הפרוצדורה המשפטית מקילה על הענין?

9.   בקטע האחרון: "מות יומת" עומד פרשננו על ההשוואה בין דין עגלה ערופה לדין אצלנו, מה מביאו לכך ומה הוא רוצה ללמדנו?

10. מה הרעיון בדין זה?

 

ג. ספורנו עם פירוש הרב י.קופרמן.

פרק כא' פסוק כד':

 

שאלות

 

1.   פרשננו מרחיב את דבריו כאן – באמצעות פרשן פרשננו – ומכניס את השקפתו העקרונית בדבר פשט והלכה, מה מביאו לכך?

2.   מהו "הדין הגמור" ומה היה ראוי ולמה אין עושים כן?

3.   מה פירוש: "פן נסכל ונוסיף על המידה"

4.   פרשננו מביא בהרחבת את דברי הרמב"ם כאן, מהי דעתו?

5.   איך יתכן שהפשט וההלכה לא יהיו זהים?

6.   במה הגמרא המצוטטת (בבא קמה פד') מרחיבה את הקושי ואיך ניתן להסבירה?

7.   כופר לרוצח אסור לקחת, אך מה כן?

8.   מהו פירושו של הרמב"ן ומהי טענתו העיקרית להוכחת עמדתו?

9.   במה מסכימים חז"ל ופרשננו?

10. מה מוסיף ומרחיב פרשננו?

 

ד.  כלי יקר.

פרק כא' פסוק כה':

 

שאלות

 

1.   מה הקושי ואיזה סוג קושי זה?

2.   מהי תשובת פרשננו בקטע הראשון?

3.   "עבודה" משותפת את צריכה פרטים, מה הרעיון בכך?

4.   בקטע השני:   יש ואמרים, יש דעה שונה, מהי?

5.   מה מביאו לפרש פירוש זה?

 

 

כל הזכויות שמורות   2004   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

 

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)