דילוג לתוכן העיקרי

פרשת תרומה תשס''ה

מר משה מושקוביץ
11.08.2014
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

פרשת תרומה

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/teruma1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/teruma2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/teruma3.gif

 

 

א. כלי יקר.

פרק כה' פסוק ג':

 

שאלות

 

1. בקטע הראשון מסביר פרשננו את מדרש תנחומא, מה הרעיון במדרש זה?

2. פרשננו מסיק שאף המדרש הבין שאין זה פשוטו של מקרא, למה בכל זאת הביא פירוש זה?

3. מהי כוונת המדרש לפי זה ומה הוא בא ללמדנו?

4. איך הוא מסביר: "כנגד"?

5. מהי אם כן בשורתו כאן?

 

ב. תוספת ברכה.

פרק כה' פסוק ז':

 

שאלות

 

1. שאלה מעניינת מעלה פרשננו מתוך סגנון הכתובים, מהי?

2. האם ניתן לבאר שונה מפירושו?

3. מה הוכחותיו?

4. למה כל זה חשוב לו?

 

ג. רש"ר הירש.

פרק כה' פסוק יג':

 

שאלות

 

1. מה ההבדל בין זר מלשון זרות לבין לשון נזר?

2. מה רוצה פרשננו ללמוד מן הזר כאן?

3. פרשננו בכל פירושו על המשכן וכליו מחפש את הסמליות המחייבת, מה מצא כאן בנדון?

 

ד. משך חכמה עם פירוש הרב י. קופרמן.

פרק כה' פסוק טו':

 

שאלות

 

1. מהו הקושי, ביאור הפסוק הקשה או תוכנו?

2. מה בדיוק הדין?

3. מה הרעיון בשלושת הכתרים ואיך זה נלמד כאן?

4. מהו ה"סעד לתומנו" שתלמיד חכם זקוק לו ומי חייב בכך?

5. רעיון מענין מצוטט מן הירושלמי (סוטה, ז') מהו?

6. פרשננו מפרש דין הדלקת הנרות עפ"י הרמב"ם, מהו הדין ומה המיוחד בו?

7. מה לומד פרשננו לפי זה בעניננו כאן?

 

 

 

 

*

******************************************

* * * * * * * * * *

כל הזכויות שמורות לישיבת הר עציון

ולמר משה מושקוביץ, תשס"ה

******************************************

 

בית המדרש הוירטואלי שליד ישיבת הר עציון

האתר בעברית: http://www.vbm-torah.org/hebweb

האתר באנגלית: http://www.vbm-torah.org

 

משרדי בית המדרש הוירטואלי: 02-9931456 שלוחה 5

דואל: [email protected]

 

 

 

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)