דילוג לתוכן העיקרי

פרשת תצוה תשס''ד

מר משה מושקוביץ
11.08.2014
 
לגירסת Word של מאמר זה לחץ כאן.

ישיבת הר עציון (בית המדרש האלקטרוני)

****************************************

פרשנות בפרשת השבוע

שאלות לדיון וללימוד עצמי, ע"י משה מושקוביץ, לזכרה של אורה מושקוביץ ע"ה

**************

 

פרשת תצוה

 

ניתן להוריד דפים אלה במלואם (כולל כל המקורות) באתר האינטרנט שלנו:

http://www.etzion.org.il/iyun/tezav1.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/tezav2.gif

http://www.etzion.org.il/iyun/tezav3.gif

 

 

א. התורה והמצוה – המלבי"ם.

פרק כח' פסוקים: יג', יד', טו':

 

שאלות

 

1.   מה היה קשה לרש"י ומה תוקן בדבריו?

2.   מה ההבדל בין הרמב"ם לרש"י בענין השרשרות?

3.   מה קשה לרש"י בפסוק טו' ומהי תשובתו?

4.   התוכל להסביר את ההבדל בין: ריב, דין, ומשפט ואיך זה שייך לכאן?

5.   איך זה שייך לאורים ותומים?

 

ב.   תוספת ברכה.

פרק כח' פסוק כה':

 

שאלות

 

1.   מהי דעת רש"י ועל מה היא מתבססת?

2.   מהי דעת פרשננו ומה הוכחותיו?

3.   היש לך רעיון לפירוש נוסף?

 

ג.   האברבנאל.

פרק כח' פסוק ל':

 

שאלות

 

1.   מה המיוחד בכרובים ואיך זה מבוטא בפסוק?

2.   שלושה תנאים מוקדים נחוצים על-מנת שענין האורים והתומים יפעלו: השואל, השאלה, והנשאל, התוכל להסביר?

3.   הרמב"ם סיווג את האורים ותומים בין נבואה לבין כח קול, התוכל לשער אל מה כוונתו?

4.   למה נקראו אכן כך ומה היה נחוץ כדי שניתן לקבל מענה אמיתי?

5.   למה שמם "תומים"?

6.   פרשננו נותן דוגמא לשאלה ותשובה לצידה, אך מוסיף כי לכל זה היה נחוץ רוח הקודש, איך זה פעל?

7.   מתי ולמה הופסקה פעולתם של אורים ותומים?

 

ד.   רש"ר הירש.

פרק כח' פסוק לא':

 

שאלות

 

1.   כדרכו בפירושו האלגורי לכל מלאכת המשכן, מוצא פרשננו גם את טעם המעיל, התוכל לבארו?

2.   המעיל בא אחרי המכנסיים והכתונת, איך פרשננו מסביר זאת?

3.   הבחינה הצמחית והבחינה הבהמית, איך פרשננו משייך אותם לכאן?

4.   מה עם הצוואר?

5.   איך שייך הרימון לכאן?

6.   מה הפעמונים מסמלים?

7.   התוכל לסכם את הרעיון כולו?

 

 

כל הזכויות שמורות   2004   לישיבת הר עציון.

************************************

כדי להירשם:

ניתן למצוא "טופס אוטומטי להרשמה" באתר שלנו:

http://www.vbm-torah.org/hebsub.htm

 

דרך דואר אלקטרוני, אפשר לשלוח בקשה לכתובת

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-TEST H-SUBSCRIBE

 

קיימת גם מערכת שיעורים באנגלית.   כדי לקבל את רשימת השיעורים יש לשלוח בקשה לכתובת:

[email protected]

עם התוכן:

GET YHE-ABOUT COURSES

 

בשאלות אפשר לפנות למשרד הישיבה 02-9931-456 ולבקש את משרד האינטרנט, או לכתוב לכתובת [email protected]

 

תא שמע - נודה לקבלת תגובות על שיעור זה (כולל תקציר קולע לשיעור, המלצות לשיוך לתחומים וכל הערה או שאלה)