הרב דוד סבתו
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב דוד סבתו נבואת שחרור העבדים (פרק לד) בפרק לד נפתחת חטיבה חדשה בספר ירמיהו – נבואות פורענות וסיפורים המתרחשים ערב חורבנה של ירושלים. בפסוק ח' נפתחת נבואה חדשה, העוסקת בברית שנכרתה בירושלים על שחרור העבדים. 09 - ספר ירמיהו
הרב דוד סבתו נבואת שחרור העבדים (פרק לד) בפרק לד נפתחת חטיבה חדשה בספר ירמיהו - נבואות פורענות וסיפורים המתרחשים ערב חורבנה של ירושלים. פרק לד פותח בנבואה קצרה על חורבן ירושלים והגליית צדקיהו (א-ז). הנבואה פותחת בציון זמן מפורט... 09 - ספר ירמיהו
הרב דוד סבתו 'על מגלת ספר': מגילת ירמיהו וגלגוליה (פרק לו) במרכזו של פרק לו ניצבת גיבורה יוצא דופן: מגילת הנבואות של ירמיהו. הפרק כולו עוקב אחרי גלגוליה של המגילה: בראשית הפרק מצטווה ירמיהו להעלות על הכתב את כל נבואותיו בעזרת ברוך בן נריה סופרו הנאמן. מרגע העלאת הנבואות על הכתב 'נדחק' ירמיהו הצידה, ואת מרכז הבמה תופסת מגילת הנבואות, המקבלת חיים משל עצמה, מתגלגלת ברחבי ירושלים ופועלת את פעולתה במעגלים שונים. שיעור זה עוקב אחרי גלגולי המגילה והשפעותיה על הקוראים והשומעים השונים, ובוחן את משמעותה ותפקידה. נראה כי הפרק גם מספק לנו צוהר ייחודי ומרתק לתהליך יצירתו של ספר ירמיהו. 09 - ספר ירמיהו
הרב דוד סבתו ימיה האחרונים של ירושלים (פרק לז) בפרק ל"ז נפתחת חטיבת הסיפורים ההיסטוריים בספר, המתארים את קורות ירמיהו בתקופת החורבן ואת התגשמותן של נבואותיו. מבחינה כרונולוגית, תקופה זו מתחילה בעלייתו של צדקיהו ומסתיימת בפרק מד, בנבואתו האחרונה לשארית הפליטה במצרים. בפרק לז אנו עומדים בערוב ימיה של ממלכת יהודה, בימי מלכותו של צדקיהו, ואנו נחשפים במהלכו לניסיונותיו האחרונים של ירמיהו להציל את ירושלים. הפרק פותח במצור הראשון שהטילו הבבלים על ירושלים, אשר הוסר בעקבות בוא צבא מצרים. במהלך אירועים אלה ירמיהו יוצא מירושלים, מואשם בבגידה, מושלך לכלא, ויוצא ממנו בעקבות התערבותו של צדקיהו. צדקיהו, אחרון מלכי יהודה, מתואר בפרקנו על מורכבותו, הססנותו וחולשתו הפוליטית, ומשורטטת בו מערכת היחסים המורכבת בין צדקיהו לשריו ובינם לבין ירמיהו. את התמונה המלאה נקבל כאשר נשלים בשיעור הבא את העיון בפרק ל"ח, העוסק אף הוא בתקופה זו מנקודת מבט אחרת. 09 - ספר ירמיהו
הרב דוד סבתו ימיה האחרונים של ירושלים (ב) - (פרק לח) פרק ל"ח מתרחש בעיצומו של המצור הבבלי השני על ירושלים, אשר הסתיים בכיבוש העיר וחורבנה. גם במהלך רגעי גסיסה אלו ממשיך ירמיהו להשמיע את נבואותיו ולשכנע את אנשי ירושלים להיכנע לבבלים (א-ג). בדומה לפרק הקודם, בחלקו הראשון של הפרק מתואר שירמיהו מואשם בשנית בבגידה ובריפוי לב העם, ונענש בהשלכתו לבור מלא טיט. ברגעי חייו האחרונים ניצל ירמיהו מטביעה בזכות עבד מלך הכושי. בחלקו השני של הפרק מתואר מפגש נוסף בין צדקיהו לירמיהו, אשר במסגרתו הוא מנסה בפעם האחרונה לשכנע את צדקיהו המלך לחזור בו ולהיכנע. אולם, למרות דברי ירמיהו, חששותיו של המלך גוברים על הכרתו באמיתות דברי ירמיהו – והוא ממשיך במרד עד החורבן. 09 - ספר ירמיהו
הרב דוד סבתו חורבן ירושלים וגורלו של ירמיהו (פרקים לט-מ) בפרק ל"ט מתוארת אחריתה המרה של ירושלים. מאמצי ירמיהו שהטיף לכניעה ולקבלת עול בבל - עלו בתוהו, ולאחר מצור ממושך של כשנה וחצי הובקעו חומות ירושלים. צדקיהו שביקש להימלט מהבבלים נתפס ונענש באכזריות מרובה. המראה האחרון שראה לנגד עיניו, רגע לפני שהתעוור בידי הבבלים, הוא מראה בניו הנשחטים לנגד עיניו. הבבלים החריבו ושרפו את העיר, והגלו את שארית יושבי ירושלים לבבל (א-ט). יחד עם התיאור הקשה של החורבן וההרג, נראים בחלקו השני של פרק גם כמה ניצני תקווה: נבוזראדן מותיר את דלת העם בירושלים (י), ומציל בהוראת נבוכדרצר את ירמיהו (יא-יד). בסוף הפרק נזכרת נבואת הצלה שניבא ירמיהו קודם החורבן, בחצר המטרה, על עבד מלך הכושי שהצילו ממוות בבור הטיט (טו-יח). 09 - ספר ירמיהו
הרב דוד סבתו רצח גדליהו (חלק א') (פרקים מ-מא) לאחר חורבן ירושלים והגליית אנשיה לבבל, מפקיד מלך בבל על דלת העם שנותרה בארץ את גדליהו בן אחיקם בן שפן. בחירתו של גדליהו לתפקיד זה אינה מקרית. כמה נתונים חשובים ידועים לנו על משפחתו של גדליהו. שפן סבו היה סופרו של המלך יאשיהו, והיה שותף בתהליך התיקון שהוביל יאשיהו בעקבות מציאת ספר התורה (ראו מל"ב כב). אחיקם אביו היה שר בימי יאשיהו, ונזכר כמי שהציל את ירמיהו ממוות בידי העם לאחר נבואתו על המקדש (לעיל כ"ו, כד); מל"ב כ"ב,יג. על בן אחר של שפן, גמריהו, ובנו מכיהו למדנו בסיפור האיגרת הנבואית בפרק ל"ו. מסתבר שמשפחת שפן הייתה מתומכיו של ירמיהו, והתנגדה למרדו של צדקיהו בבבל. נראה שיש בהיסטוריה משפחתית זו גם להסביר את תמיכתו של ירמיהו בו. בנוסף, נראה שמשום כך ראה מלך בבל לנכון להפקיד את גדליהו, בן לאותה משפחה, שנתפס בעיניו כנאמן לשלטון הבבלי , מתוך מגמה לשמור על ממלכת יהודה מפני שממה ולטפח בה יישוב חקלאי הכפוף למרותו. 09 - ספר ירמיהו
הרב דוד סבתו רצח גדליהו (ב') – דילמת הירידה למצרים לאחר רצח גדליהו עומדים אנשי שארית יהודה אובדי עצות בשאלת המשך דרכם. מלבד הפגיעה האישית בגדליהו הייתה לרצח גם השפעה לאומית דרמטית, שהרי רצח המנהיג הרשמי של שארית הפליטה שמונה בידי מלך בבל, עשוי לחסל את הסיכוי האחרון לשקם את היישוב היהודי בארץ. קבוצת האנשים בהנהגת יוחנן בן קרח יורדת דרומה, כאשר מגמתם 'ללכת לבוא מצרים' – לבקש מקלט אצל אויבתה המרכזית של בבל, אך עוצרים בתחנת ביניים ב'גרות כמהם' אשר אצל בית לחם . החשש המרכזי שלהם הוא שלאחר הרצח ינקמו הכשדים ביהודים שנותרו כעונש על מרידתם, ולא יבחינו בין האשמים האמיתיים ברצח לבין תומכי גדליהו. כולם יהיו חשודים בעיניהם בהריגת הפקיד שהופקד בידי מלך בבל. 09 - ספר ירמיהו
הרב דוד סבתו הנבואה ליהודי מצרים (פרק מ"ד) פרק מ"ד חותם את סיפורו של ירמיהו. פרק מ"ג סיפר על ירידתם של יוחנן בן קרח ושארית הפליטה למצרים, בניגוד לדברי ירמיהו (יחד עם ירמיהו וברוך שנלקחו כנראה בעל כרחם). בפרק מ"ד מתואר הדיאלוג בין ירמיהו לשארית יהודה במצרים, שבמוקדו נבואת תוכחה על חטא עבודה זרה. זו הנבואה האחרונה של ירמיהו לעם ישראל בספר, והיא כוללת כמה לשונות מרכזיים בנבואת ירמיהו ומהווה מעין סיכום מר של שליחותו הנבואית. 09 - ספר ירמיהו
הרב דוד סבתו גאולת שדה חנמאל (פרק לב) פרק ל"ב מוקדש כולו לסיפור דרמטי המתרחש בערוב ימיה של ירושלים, בשעת המצור הבבלי על העיר, זמן קצר לפני חורבנה. בפרק זה, ירמיהו מצטווה על ידי ה' לעשות מעשה מפתיע המנוגד לכל הבנה מציאותית – לקנות שדה מיד בן דודו. מעשה זה מפתיע עוד יותר משום שהוא נעשה כאשר ירמיהו מצוי בכלאו בחצר המטרה. לפי דברי ה', קניה זו תהווה סמל להתחדשות ולגאולה שתבוא לאחר הגלות (א-טו). עיקרו של הפרק כולל דו שיח בין ירמיהו, המקשה על הנהגת ה' בשעה זו (טז-כה) לבין ה', המשיב לו בנאום ארוך (כו-מד). בשיעור נבחן את פשר קושייתו של ירמיהו ואת משמעותה של תשובת ה'.

עמודים