הרב פיני כהן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב פיני כהן ירושת הבכור בשבח (קכג:)