הרב מאיר נהוראי
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מאיר נהוראי דברי פתיחה ימי עיון מנהיגות רבנית
הרב מאיר נהוראי רב שיח: רבנות קהילה - תפקיד ומטרות רב השיח עסק במספר סוגיות יסוד בחייו של רב קהילה, בארץ ובחול - דרכי התנהלות אל מול הציבור (האם יש קשר חברי ואנושי, האם עדיף להיות זמין או דווקא מרוחק) בשאלת התרומה של הישיבה לחייהם 'המקצועיים' של הדוברים, לשאלת היחס בין הוראה הלכתית לבין הנהגה קהילתית (האם חייבים לומר שאסור להיות בברכה מעורבת, האם יש היגיון להציב טלוויזיה בבית הכנסת על מנת למשוך את האנשים), ושאלת היחס בין החיים המקצועיים לאישיים בתפקיד הרבני. קש"ת - שיחות מיוחדות (ומועדים)
הרב מאיר נהוראי 24-03: תקיעת שופר כקורבן
הרב מאיר נהוראי 16: דין הסיבה באכילת מצה ובארבע כוסות
הרב מאיר נהוראי השיעור הגדול לחיים שלמדתי מהרב קנוהל זצ"ל כתלמיד צעיר בישיבת הר עציון פגש הרב מאיר נהוראי לראשונה ברב אלישיב קנוהל שלימד אותו, בצניעות האופיינית לו, פרק חשוב שמלווה אותו בהנהגה הרוחנית של הציבור עד היום