הרב ישי יסלזון
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ישי יסלזון הימנעות מהידבקות בשעת מגפה - נושאים הלכתיים השבוע נחרוג ממנהגנו ובמקום להתעסק בפרשת השבוע נתעסק בענייני דיומא מבחינה הלכתית ונדון על חשש ההידבקות, האם ובאלו מחירים צריך לחשוש אליו ומדוע בגמרא לא מצאנו מקרים כאלו.