הרב שלמה רוזנפלד
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב שלמה רוזנפלד מעמד העבדות ביהדות