דב הלברטל
מרצה כותרת תקציר סידרה
דב הלברטל 23: בית הכנסת ביריחו כמשל