דוד גליקסברג
מרצה כותרת תקציר סידרה
דוד גליקסברג 23-14: אמנות האנומה