עודד פרידמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
עודד פרידמן 24-07: על הברית והמילה