הרב אליחי ביטר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אליחי ביטר 14: בענין הפרת נדרים בשבת הפרת נדר בשבת שלא לצורך שבת