הרב אוריאל עיטם
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוריאל עיטם המעשה המוסרי (ה) בשיעור זה נראה את תפיסת המוסר של מניטו למול תפיסות עיקריות בעולם המערבי. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם התנאים לדרישה המוסרית (ו) בשיעור זה נדון בהבדל בין הגישה המוסרית של קאנט לזו של היהדות, ובחיסרון של הראשונה לעומת השנייה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם הבחירה החופשית (ז) בשיעור זה נדון בסתירה בין דטרמניזם לבחירה חופשית. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם התורה בקריאת לכתחילה ובקריאת דיעבד (ח) בשיעור זה נראה איך מניטו מקשה על היחס בין חירות לדטרמיניזם בתרבות המודרנית, ואת ההשפעות של ביקורת זו על הקריאה בתנ"ך. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם הקריאה לכתחילה – עיקרון ויישומו (ט) בשיעור זה נדון בגישת הרמב"ם בסוגיית השגחת ה' על העולם, וביישומה בפירוש המקרא. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם תורת החלופות – השוואה לשיטת הספורנו (י) בשיעור זה נראה את גישת הספורנו לבחירה חופשית כפי שהיא משתקפת מהקדמתו לתורה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם תורת החלופות – השוואה לשל"ה (יא) בשיעור זה נתבונן במשנת השל"ה על בחירה וגזירה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם קין והבל (יב) בשיעור זה נראה את המרכזיות של רצח הבל בסיפור בראשית. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם משוואת האחווה (יג) בשיעור זה נראה את יסודות התפיסה האתית של מניטו ביחסים בין אדם לחברו, ביחיד ובאומה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם זוגיות לאור משוואת האחווה (יד) בשיעור זה נראה כיצד עקרון משוואת האחווה מתבטא בקשר הזוגי בין איש לאשתו. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם איחוד הערכים והמידות (טו) בשיעור זה נראה איך שלושת האבות ייצגו מידות שאיזנו אחת את השנייה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם איחוד הערכים והמידות – המשך (טז) בשיעור זה נמשיך מהשיעור הקודם, על חוסר האיזון במידות של ישמעאל ועשו, ובאיזון שקיים מנגד בין שלושת האבות. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם הקדושה (יז) בשיעור זה אנו נכנסים לסוגיית הקדושה. תחילה נציג את הקו המרכזי של הסוגיה אצל מניטו, ואחריה נעסוק בהשלמות חשובות לסוגיה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם קדושת הכלל (יח) בשיעור זה נבאר האופן בו הקדושה מתגלית דרך הכלל במשנת מניטו. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם הקדושה והמצוות (יט) בשיעור זה נראה איך מוסריות משתלבת במצוות במשנת מניטו. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם תורת משה ותורת אהרון (כ) בשיעור זה נראה את היחס שמניטו תובע בין הציווי לעשות לבין תיקון וכפרה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם תורת האב ותורת הרב (כא) בשיעור זה נראה את הניגוד בין הקשר של עם ישראל לאבות לעומת הקשר שלו לתורת משה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם סיבת שעבוד מצרים (כב) בשיעור זה נראה את גישת המהר"ל לסיבת שעבוד בני ישראל במצרים. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם סיבת שעבוד מצרים – המשך (כג) בשיעור זה נמשיך לעסוק בחסרון של מידת החסד הטבועה באברהם אבינו. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם נטיית האבות אצל הבנים (כד) בשיעור זה נמשיך לעסוק בתיקון מידת החסד של אברהם אצל בני ישראל. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם הפרזה במידת החסד בישראל (כה) בשיעור זה נראה מן הנזקים של ההפרזה במידת החסד בעם ישראל לאורך ההיסטוריה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם תפקיד הגלות ומבחן הגאולה (כו) בשיעור זה נראה צדדים של ההפרזה במידת החסד אל מול חופש הבחירה ואל מול בעיית הגלות. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם בין אוניברסליות לקוסמופוליטיות (כז) בשיעור זה נעסוק בחילוק שמניטו עושה בין אוניברסליות לקוסמופוליטיות, בדגש על האופן שבו הוא משתקף במקרא. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם בחירת ישראל (כח) בשיעור זה נעסוק בשאלת הבחירה החופשית בהקשר של סיפור האבות. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם העברי המתחרה והמתנגד (כט) בשיעור זה נראה את החלוקה בין אנשים במקרא כמו נמרוד ולבן לבין ישמעאל ועשו בהתמודדות שלהם עם האבות ואת משמעות החלוקה. פרקים במשנתו של מניטו

עמודים