הרב אוריאל עיטם
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אוריאל עיטם משוואת האחווה (יג) בשיעור זה נראה את יסודות התפיסה האתית של מניטו ביחסים בין אדם לחברו, ביחיד ובאומה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם זוגיות לאור משוואת האחווה (יד) בשיעור זה נראה כיצד עקרון משוואת האחווה מתבטא בקשר הזוגי בין איש לאשתו. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם איחוד הערכים והמידות (טו) בשיעור זה נראה איך שלושת האבות ייצגו מידות שאיזנו אחת את השנייה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם איחוד הערכים והמידות – המשך (טז) בשיעור זה נמשיך מהשיעור הקודם, על חוסר האיזון במידות של ישמעאל ועשו, ובאיזון שקיים מנגד בין שלושת האבות. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם הקדושה (יז) בשיעור זה אנו נכנסים לסוגיית הקדושה. תחילה נציג את הקו המרכזי של הסוגיה אצל מניטו, ואחריה נעסוק בהשלמות חשובות לסוגיה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם קדושת הכלל (יח) בשיעור זה נבאר האופן בו הקדושה מתגלית דרך הכלל במשנת מניטו. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם הקדושה והמצוות (יט) בשיעור זה נראה איך מוסריות משתלבת במצוות במשנת מניטו. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם תורת משה ותורת אהרון (כ) בשיעור זה נראה את היחס שמניטו תובע בין הציווי לעשות לבין תיקון וכפרה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם תורת האב ותורת הרב (כא) בשיעור זה נראה את הניגוד בין הקשר של עם ישראל לאבות לעומת הקשר שלו לתורת משה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם סיבת שעבוד מצרים (כב) בשיעור זה נראה את גישת המהר"ל לסיבת שעבוד בני ישראל במצרים. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם סיבת שעבוד מצרים – המשך (כג) בשיעור זה נמשיך לעסוק בחסרון של מידת החסד הטבועה באברהם אבינו. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם נטיית האבות אצל הבנים (כד) בשיעור זה נמשיך לעסוק בתיקון מידת החסד של אברהם אצל בני ישראל. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם הפרזה במידת החסד בישראל (כה) בשיעור זה נראה מן הנזקים של ההפרזה במידת החסד בעם ישראל לאורך ההיסטוריה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם תפקיד הגלות ומבחן הגאולה (כו) בשיעור זה נראה צדדים של ההפרזה במידת החסד אל מול חופש הבחירה ואל מול בעיית הגלות. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם בין אוניברסליות לקוסמופוליטיות (כז) בשיעור זה נעסוק בחילוק שמניטו עושה בין אוניברסליות לקוסמופוליטיות, בדגש על האופן שבו הוא משתקף במקרא. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם בחירת ישראל (כח) בשיעור זה נעסוק בשאלת הבחירה החופשית בהקשר של סיפור האבות. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם העברי המתחרה והמתנגד (כט) בשיעור זה נראה את החלוקה בין אנשים במקרא כמו נמרוד ולבן לבין ישמעאל ועשו בהתמודדות שלהם עם האבות ואת משמעות החלוקה. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם חטא אדם הראשון כבר תוקן – האמנם? (ל) בשיעור זה נראה את שיטת מניטו בדבר חטא אדם הראשון. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם חטא אדם הראשון ושבירת הכלים (לא) בשיעור זה נמשיך בשיטת מניטו סביב השאלה האם תוקן כבר חטא אדם הראשון. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם סיכום (לב) בשיעור זה אנו סוגרים את המעגל, וחוזרים אל הנושא שבו פתחנו את העיון במשנתו של מניטו. התחלנו מהאופן שבו תופס מניטו את בריאת העולם, והגענו חזרה אל תפיסת החיסרון שבבריאה כשורש החסרונות ובסיס לתיקון – כנגד התפיסה שמשליכה את כל החסרונות על חטאו של אדם הראשון. כעת ננסה לסקור את המהלך בקצרה ולסכם את שלמדנו, ומתוך כך גם לשפוך אור על הקשר בין ראשית המהלך לסיומו. פרקים במשנתו של מניטו
הרב אוריאל עיטם הקדמה לדרך ה תוכנית מחשבה
הרב אוריאל עיטם מחשבה על התפילה (2)
הרב אוריאל עיטם פרקים במשנתו של מניטו

עמודים