הרב משה אברמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה אברמן ד. - נאמנות אישה בתחומים הלכתיים שונים באילו מקרים אישה נאמנת בדבריה? האם הקו המפריד הוא בין דינים דאורייתא לבין דינים דרבנן? אם לא, מהו אותו גבול המפריד בין הדברים שעליהם היא נאמנת לבין אלו שלא? גמרא פסחים