הרב משה אברמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה אברמן אוהב את המישרים בשיעור זה נעמוד על החשיבות שביושר שבלימוד כתנאי הכרחי ללימוד תורה, ונראה שיש לו שתי בחינות: תהליך הלימוד, דהיינו ישרותו של הלומד ביחס ללימוד, והתוכן הנלמד, דהיינו הבנה ודקדוק של הסוגיה הנלמדת. לימוד כן ואמיתי מתרחש רק כאשר האמת היא נר לרגלו של הלומד, וכאשר הוא מתעמק בסוגיה לפני שהוא מציע את חידושיו. קנייני תורה