הרב משה אברמן
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב משה אברמן איסור ניגון ושירה (שיחה)
הרב משה אברמן ד. - נאמנות אישה בתחומים הלכתיים שונים באילו מקרים אישה נאמנת בדבריה? האם הקו המפריד הוא בין דינים דאורייתא לבין דינים דרבנן? אם לא, מהו אותו גבול המפריד בין הדברים שעליהם היא נאמנת לבין אלו שלא? גמרא פסחים
הרב משה אברמן תפילה בכל לשון למה מתירה המשנה להתפלל בכל לשון? מהו ההבדל בין בור לסופר? מה עדיף למעשה: לשון הקודש ללא הבנה או לשון אחרת שאותה מבינים? באילו מסגרות ניתן להתפלל בלעז? הלכה אורח חיים
הרב משה אברמן האם מותר להתפלל בלועזית? אדם שאיננו מבין את שפת הקודש, האם הוא יכול להתפלל בלועזית? האם ניתן להתפלל בעברית למרות שהמתפלל אינו מבין שפה זו? באילו תחומים יש חשיבות להבנת הדברים, ובאילו תחומים המימד הפורמאלי הוא העיקרי, ועל כן חובה לאומרם דווקא בעברית? הלכה אורח חיים
הרב משה אברמן אוהב את המישרים בשיעור זה נעמוד על החשיבות שביושר שבלימוד כתנאי הכרחי ללימוד תורה, ונראה שיש לו שתי בחינות: תהליך הלימוד, דהיינו ישרותו של הלומד ביחס ללימוד, והתוכן הנלמד, דהיינו הבנה ודקדוק של הסוגיה הנלמדת. לימוד כן ואמיתי מתרחש רק כאשר האמת היא נר לרגלו של הלומד, וכאשר הוא מתעמק בסוגיה לפני שהוא מציע את חידושיו. קנייני תורה
הרב משה אברמן ישיבה בארץ ישראל מול כיבוד אב ואם
הרב משה אברמן למשמעותה של בדיקת חמץ שלשים יום לפני הפסח
הרב משה אברמן מקום עמידת שליח ציבור בתפילה
הרב משה אברמן מקומו של שליח ציבור היכן אמור לעמוד שליח הציבור בבית הכנסת? בשיעור זה נעמוד על דעות הראשונים והאחרונים בסוגיא, ונעסוק בשני פנים של שאלה זו: א. מקומו של הש`ץ ביחס לכל הקהל - מלפנים או במרכז בית הכנסת. ב. גובהו של החזן - האם הוא יכול לעמוד במקום גבוה, או נמוך יותר משאר הציבור. בהמשך נעסוק בשאלה האם ניתן לשנות ממנהג הציבור בנושא כאשר ישנם אילוצים שונים