הרב איתמר אלדר

הרב איתמר אלדר נולד בשנת תשל"ג (1973) בבאר שבע, בהמשך עברה המשפחה לירושלים. לאחר סיום הלימודים התיכוניים ב"תיכון הימלפרב" החל ללמוד בישיבת "הר עציון" באלון שבות, שם למד במשך עשר שנים. במהלך השנים מלמד תורה במסגרות שונות ומגוונות ובהם תיכון "פלך" בירושלים, המדרשות לבנות ב"מגדל עז", "נוב" ו"עין הנצי"ב", הישיבה התיכונית "חספין" וכן בישיבות ההסדר בחספין ובהר עציון. בנוסף למסגרות אלו הקים את בית המדרש לבוגרי צבא בקצרין ויחד עם הרב משה אגוזי והרב תמיר גרנות עמד בראשו במשך ארבע שנים ובשלב מאוחר יותר הקים את בתי המדרש "לתורה וחיים" ברעננה וברמת הגולן. לצד המסגרות התורניות השלים את לימודי התואר השני שלו ביהדות ולימד במוסדות אקדמאיים שונים כמו מכללת "הרצוג" באלון שבות ובמכללת "אוהלו" שברמת הגולן וכיום הוא דוקטורנט למחשבת ישראל באוניברסיטת בר אילן. הרב איתמר אלדר נשוי לשרי, אב לשישה ילדים ומתגורר במושב יונתן שברמת הגולן.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב איתמר אלדר שיעורים בספר נתיבות עולם #4 השיעור עוסק בהסבר האמונה של המהר"ל. המהר"ל, באמצעות הסיפור האגדי מן הערוך על החולדה הבור והנאמנות, מגדיר את האמונה כנאמנות וכפרי של בחירה. השיעור עסק במשמעויות של הגדרה זו, לעומת הגדרת האמונה הקלאסית כהכרה וכהבנה. מהר"ל
הרב איתמר אלדר שיעורים בספר נתיבות עולם #6 השיעור פתח באפיון התביעה הבלתי מתפשרת לאמת כמסובכת מבחינה מוסרית. בהמשך השיעור נידונה פרשנות המהר"ל למדרש אגדה מורכב אודות אמירת האמת, פרשנות המהר"ל נבנית על ניתוח סימלי של האגדה, תוך השמת דגש על המתח שבין הקביעה כי יש אמת אחת, לבין הקושי של בני אדם לממש אותה במציאות. מהר"ל
הרב איתמר אלדר שיעורים בספר נתיבות עולם #5 השיעור עוסק בנתיב הענווה. בשיעור מודגש ההבדל בין מידת הענווה, הנקשרת לביטול עצמי ולהצטמצמות ועל כן קשורה באופן מהותי ליראת ה', לבין החכמה, אשר קשורה לצמיחה לשיפוט ולהרחבה, ועל כן קשורה אליה רק באופן סיבתי, אפשרי אך לא הכרחי, ואף סותר. מהר"ל
הרב איתמר אלדר לדון לכף זכות קש"ת - התשובה בחסידות
הרב איתמר אלדר תורות "איה" ו"אזמרה" 2 קש"ת - התשובה בחסידות
הרב איתמר אלדר תורות "איה" ו"אזמרה" קש"ת - התשובה בחסידות
הרב איתמר אלדר הקדמה - ייחודו של הסיפור שיעור זה מהווה הקדמה לסדרת השיעורים בענייני סיפורי רבי נחמן. בשיעור זה ננסה לעמוד על ייחודו של הסיפור בהשוואה לשיחות תורניות, שיעורים ודרשות. נראה שייחודו של הסיפור נעוץ בכך שהוא מערב את הקורא בעלילת הסיפור ולא משאיר אותו אדיש, בנוסף הסיפור מאפשר ליצור מחדש את המציאות ולהחדיר בה משמעות חדשה ומיוחדת. קש"ת - סיפורי רב נחמן
הרב איתמר אלדר מעשה מאבידת בת מלך - פתיחה בשיעור זה נחל ללמוד את הסיפור `מעשה מאבידת בת מלך`. מיהו המלך בסיפור ומיהי בת המלך? מהו אותו ה`לא טוב` המתואר על ידי רבי נחמן? ננסה להציג את היחס שבין שש הספירות העליונות לבין ספירת המלכות, ונראה כיצד האדם הוא היחיד אשר מסוגל לייחד בין הקב`ה ושכינתיה, כלומר מידת המלכות השבויה בעולם הזה. קש"ת - סיפורי רב נחמן
הרב איתמר אלדר מעשה מאבידת בת מלך - המדבר והארמון המשנה למלך יוצא לחפש את בת המלך במדבריות. מדוע החיפוש נעשה דווקא שם, וכיצד נקשר הדבר ליסוד השגעון בתורתו של רבי נחמן? מהי המשמעות של מציאת בת המלך דווקא ברגע של ייאוש מן החיפושים? מהו אותו ארמון מוקף בשומרים ובחומות אשר בתוכו נמצאת בת המלך וכיצד ניתן להיכנס לתוכו? מדוע הדרך לחילוצה של בת המלך מחייבת מעורבות אישית של המשנה למלך? קש"ת - סיפורי רב נחמן
הרב איתמר אלדר מעשה מאבידת בת מלך - נפילות האדם פעמיים נופל המשנה למלך במשימתו להציל את בת המלך. פעם אחת הוא טועם מן התפוח ונופל לשינה ובפעם השנייה הוא טועם מן המעיין אשר מלא ביין וחוטפתו שינה. מהי משמעות השינה בהקשר של הדרישה לדביקות בשכינה? מהו ההבדל היסודי בין נפילותיו של המשנה למלך? נדמה כי החטא הראשון מייצג את הנהייה אחר התאווה, ואילו החטא השני מייצג את הנפילות בכבלי המחקר והשכל. קש"ת - סיפורי רב נחמן
הרב איתמר אלדר מעשה מאבידת בת מלך - הר של זהב ומבצר של מרגליות בשיעור זה נתמקד בביאור המקום שאליו הולכת בת המלך בחלקו השני של הסיפור - הר של זהב ומבצר של מרגליות. מהו אותו המקום ומה הוא מסמל? חלק מפרשני רבי נחמן ביארו כי מדובר על מקום קדושה כמו המשכן והמקדש, אולם אנו ננסה להציב תפיסה אחרת, הטוענת כי בחלק זה של הסיפור מתמודד האדם מול העולם הגשמי על שלל פיתוייו ומניעותיו. כאן מדובר על הניסיון לדבוק בשכינה מתוך עולם החול והעשייה. קש"ת - סיפורי רב נחמן
הרב איתמר אלדר מעשה מאבידת בת מלך - האדם הגדול בחלקו השני של הסיפור, המשנה למלך נתקל באמצע המדבר בדמותו של האדם הגדול ובאחיו האחראים על החיות, העופות והרוחות. דמויות אלו מנסות לשכנע את המשנה למלך כי אין בעולם מקום שבו נמצא הר של זהב ומבצר של מרגליות. נדמה שרבי נחמן מכוון כאן לאנשים הצדיקים אשר אינם מוכנים לקבל את קיומה של השכינה בתוככי עולם החומר. קש"ת - סיפורי רב נחמן
הרב איתמר אלדר מעשה מאבידת בת מלך - סיום בשיעור זה אנו חותמים את עיונינו בסיפור מעשה מאבידת בת מלך. הסיפור מסתיים בכך שהאדם הגדול מסייע למשנה למלך בחיפושו אחר בת המלך, ובהתמודדות של המשנה למלך במקום היישוב שבו נמצא אותו הר של זהב ומבצר המרגליות. הנמשל בהקשר זה מכוון לעזרתו של הצדיק, כאשר הוא משתכנע בקיום השכינה בעולם החומר, ובדרכי ההתמודדות עם המניעות הגשמיות הקיימות בעולם. נדון גם במסר העקרוני העולה מסיפורו זה של רבי נחמן. קש"ת - סיפורי רב נחמן
הרב איתמר אלדר מעשה באורח - א לכבוד חנוכה, נחל לעסוק בסיפור שסיפר רבי נחמן, הנקרא `מעשה באורח`. מהי משמעות אפיון הדמויות בסיפור כ`אורח` וכ`בעל הבית`? כיצד מתפתח ביניהם שיח כנה ואמיתי ובמה הוא שונה משיחה רגילה בין שני זרים? האם מדובר באמת בשתי דמויות, או שמא בכל אדם קיימים שני הצדדים המיוצגים על ידי האורח ובעל הבית? קש"ת - סיפורי רב נחמן
הרב איתמר אלדר מעשה באורח - ב כיצד מגיב בעל הבית להזמנתו של האורח ללמוד עימו באינטימיות על מנת להגיע להשגת דבר שבקדושה? נדמה כי בעל הבית נרתע, והוא מתכנס לעמדת מגננה המבקשת לשמור על יחסיו עם האורח בתחום המסגרתי והמגביל של ביתו. בשיעור זה נראה כיצד האורח אינו מוותר והוא מנסה להוביל את בעל הבית להוציא אותו מן הסביבה המגבילה אל עולם עליון ועמוק יותר. קש"ת - סיפורי רב נחמן
הרב איתמר אלדר מעשה באורח - ג בשיעור זה נבחן את קורותיו של בעל הבית כאשר הוא נענה להזמנתו של האורח ויוצא מביתו. מהי משמעות הריחוף באוויר, וכיצד נסביר את הפרדוקס הטמון בכך שבעל הבית נע ונד כל העת בין ריחוף בעולם לבין ישיבתו בביתו? מהם אותם האותיות והכלים שבעל הבית מגלה בגיא, וכיצד הדבר מתקשר ליחס שבין האורות והכלים הקיימים בעולמינו? קש"ת - סיפורי רב נחמן
הרב איתמר אלדר מעשה באורח - סיום לאחר שבעל הבית מגלה את הכלים והאותיות בגיא, הוא ניצב מול מראה חדש בראש ההר: עצים גדולים המצמיחים כלים, ובתוכם כלים אחרים, שמהם ניתן להכין את הכלים הגדלים על העצים. מה פשר אפיזודה זו של הסיפור? בסיום השיעור ננסה לעמוד על המסר המרכזי העולה מן הסיפור `מעשה באורח`. למעשה, מדובר כאן ביחס הנכון שבין הפנים והחוץ, בין המסגרות של בעל הבית לבין ההשתוקקות והתנועה הפנימית המיוצגת על ידי האורח. קש"ת - סיפורי רב נחמן
הרב איתמר אלדר תורת "ותחסרהו מעט מאלוקים" לסיום סדרת השיעורים בסיפורי רבי נחמן, נעסוק בתורה פ`ט מליקוטי מוהר`ן, העוסקת באחד מיסודות משניתו של רבי נחמן: הדיאלוג שבין האדם לבין הקב`ה. בתורה זו אנו לומדים על דרך ההתמודדות של רבי נחמן עם היסוד של חסרון השכינה שמשתקף במציאות. רבי נחמן מוצא נחמה בכך שהקב`ה מספר את חסרונו לנו, לבני האדם, ובכך משתף אותנו בצרותיו. קש"ת - סיפורי רב נחמן
הרב איתמר אלדר מגילת אסתר והתחדשות הפרשנות רגישות וקריצה: מגילת אסתר והתחדשות הפרשנות, מאת הרב איתמר אלדר, ראש בית מדרש "לתורה ולחיים" בכפר בתיה. השיעור הועבר בערב השקה של ספר "אסתר" מאת הרב יונתן גרוסמן, בד' באדר תשע"ג, ברעננה