הרב אמנון בזק
הרב אמנון בזק הוא ר"מ של שיעור ב' בישיבת הר עציון, ומרצה לתנ"ך ולתושב"ע במכללת הרצוג ובבית המדרש לנשים במגדל עוז. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" ברבנות הצבאית, הוסמך לרבנות וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. חיבר כמה ספרים על לימוד תנ"ך, וביניהם: 'שמואל א - מלך בישראל', 'שמואל ב - מלכות דוד', ו'נקודת פתיחה' - עיונים בפרשות השבוע. בספרו 'עד היום הזה' הוא מציג דרך כוללת כיצד להתמודד עם שאלות העולות מתוך ביקורת המקרא. מאות משיעוריו, כתובים ומוקלטים, נמצאים באתר בית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון. הרב בזק גם ערך ספרים רבים, וביניהם את ספרו של הרב עמיטל 'והארץ נתן לבני אדם' ואת סדרת ספרי המועדים של מכללת הרצוג.
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת ויקרא פרשת השבוע פרשת ויקרא קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק ראש חודש ניסן קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק בין דור יוצאי מצרים לדור הכניסה לארץ ספר דברים נפתח בנאום ההיסטורי של משה רבנו, בו הוא מתאר את קורותיהם של דור יוצאי מצרים לעומת דור הכניסה לארץ. עיון בפרקים הראשונים של פרשתנו מלמד כי ההבדל המרכזי בין הדורות - הבדל שהוביל לכשלון הדור הראשון ולהצלחת דור הבנים - הינו תכונת השמיעה בקול ה' במצבים משתנים. דור יוצאי מצרים נפל בנקודה זו, ואילו דור הבנים נשאר נאמן לצו ה'. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק בחירתו של אברהם אבינו האם בחירת אברהם אבינו על ידי הקב`ה נעשתה לאור זכויותיו של אברהם? המדרש טוען שכן, ועל רקע זה עולה השאלה האם קביעה זו מעוגנת בפשוטו של מקרא. בשיעור זה ננסה לנתח מדרש חז`ל, אשר מאחוריו עומדת הקבלה בין אברהם לבין גדעון. כמו כן, ננסה לבחון האם אכן יש אחיזה בפשוטו של מקרא להבנה שצדקתו של אברהם קדמה לבחירתו על ידי הקב`ה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת אמור פרשת השבוע פרשת אמור קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק סיפור האישה הכושית התורה אינה כותבת במפורש מה הייתה תלונת אהרן ומרים על משה רבנו. בעיון זה ננסה לברר מהן התלונות החבויות בדברי מרים ואהרן, כיצד עונה הקב`ה לתלונות אלו, ומהו פשר עונשה של מרים. לסיום נראה כיצד מתסיים הסיפור בתשובתם השלימה של מרים ואהרן. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת בהעלתך קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת הערכין בסוף ספר ויקרא אנו קוראים את פרשת הערכין, בה מפרטת התורה את סכומי הכסף שאדם מתחייב למקדש באומרו `ערכי עלי`. הערכים שונים בין זכר לנקבה, וגם משתנים לפי גילאי האדם השונים. בשיעור זה ננסה להבין מהו המפתח לפיו נקבעים ערכי האדם - האם מדובר ביכולת העבודה שלפיה נקבע ערך האדם או שמא מדובר בסולם הנקבע לפי יכולת הפריון. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק אופיו של דור הכניסה לארץ פרשת חוקת מעמידה אותנו בפני שאלת אופיו של דור באי הארץ. האם השתנה משהו מהותי בין דור יוצאי מצרים לבין דור הכניסה לארץ? עיון מדוקדק בפרשה מראה כי הדור השני עובר מהפיכה לאורך הפרשה - מדור מתלונן הוא הופך לדור בוגר, עצמאי ובעל תשובה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק לאופיו של דור הבנים בפרשת חקת אנו נפגשים לראשונה עם הדור המיועד ליכנס לארץ. בשיעור זה נבחן כיצד מתחולל שינוי באופיו של דור זה, כאשר בחטא מי מריבה נדמה שדור הבנים אינו שונה מדור האבות, ומדובר בדור בעל מנטליות עבדותית, ואילו בהמשך הפרשה אנו מגלים שדור זה שונה באופן מהותי מן הדור הקודם. שינוי זה בא לידי ביטוי בפרשת הנחשים השרפים, במלחמה עם סיחון מלך חשבון, ובהתמודדות עם הכנעני מלך ערד. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק עקשנותם של בלק ובלעם סיפורם של בלק ובלעם לכאורה איננו חלק מסיפור קורותיו של עם ישראל במדבר, העם כלל לא ידע על אירועים שהתרחשו הרחק ממנו. מדוע נכללה פרשה זו בתורה ומה המסר שהיא באה ללמדנו? נדמה שהחוט החורז את הפרשה הינו המסר שיש להשלים עם המציאות המגלמת את דבר ה', ולא להתעקש ולנסות לשנותה. הדבר מודגם בעקשנותם של בלק ובלעם לאורך הפרשה, ובשינוי האיטי המתחולל בהם עם הזמן. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת בלק קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת בשלח פרשת השבוע פרשת בשלח קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק ייחודה של שירת האזינו כמה תמיהות עולות בקריאת שירת האזינו: היא אינה מזכירה כלל את האבות ויציאת מצרים ומתחילה את ההיסטוריה היהודית מתקופת המדבר; הגלות אינה מוזכרת בה וגם אפשרות התשובה אינה חלק מן השירה. נדמה כי שירת האזינו מייצגת את יחסו של הקב`ה לעם ישראל כאשר הוא אינו תלוי כלל במעשיהם או בזכות אבותם. יחס שכזה, המקביל ליחס אב לבנו, מבאר את תוכנה של שירת האזינו ומאזן את מערכות היחסים הדו-צדדיות שבין כנסת ישראל לקב`ה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק נאום יהודה - המבט הסובייקטיבי השוואה מדוקדקת בין דברי יהודה בנאומו ליוסף ובין הארועים כפי שתוארו בפרשה הקודמת מעלה כמה סתירות. כך למשל טוען יהודה כי יוסף שאל את האחים על מצבם המשפחתי, בעוד שבמציאות האחים הם אלו שהעלו ענין זה. נדמה כי הפתרון לקשיים אלו מצוי בהבנה שיהודה מציג את הדברים כפי שנתפסו אצלו, ואין הוא משקר במזיד. דווקא הבנה זו מובילה את יוסף להבנה שיהודה והאחים חזרו בתשובה שלימה, וכי כעת דאגתם לבנימין וליעקב אמיתית היא. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת ויחי פרשת השבוע פרשת ויחי קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק רחל - החטא והתיקון רחל אמנו היא האם המזוהה ביותר עם עם ישראל לדורותיו. מעיון בפרשה נדמה כי ייחודה של רחל הוא ביכולת לשנות ולתקן את דרכיה. כך עולה מפרשיית עקרותה של רחל, שם מנסה רחל לפתור את בעיית העקרות בדרכים שונות - כעס על יעקב, נתינת בלהה ליעקב, סיפור הדודאים, ורק לבסוף מתקנת רחל את דרכיה ומתפללת אל ה', ורק אז נפקדת בבן. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק חזרתה בתשובה של רחל בפרשה מתוארת דמותה של רחל כדמות של חוזרת בתשובה. דמותה של רחל מונגדת לדמותה של רבקה (יחסם לבית לבן), ולדמותה של שרה (פנייתה לאלוקים אל מול עקרותה). ניסיונות הסרק של רחל להפסיק את עקרותה (השפחה, הדודאים) מסתיימים רק כאשר היא מבינה שעליה לפנות לה'. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת השבוע - פרשת ויקהל פרשת השבוע - פרשת ויקהל קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק זהות המלאכים במשך הדורות נתקשו הפרשנים בהבנת פשטה של פרשיית פגישת המלאכים עם אברהם: מדוע מוזכרים שלושה מלאכים בתחילה, ולאחר מכן מוזכרים שני מלאכים בלבד; מה פשר פניית אברהם: `אדוני, אל נא תעבור מעל עבדך`. בשיעור זה ננסה לצעוד בעקבות שיטתו המחודשת של הרשב`ם, המסבירה כי אחד המלאכים מייצג כביכול את הקב`ה בעצמו. עיקרון זה יכול להסביר את קשיי הפשט הקיימים בפרשה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק ראובן, יהודה ויוסף - החטא ותיקונו בניגוד לדמויותיהם של האבות, הרי שדמויות האחים אינן משרות רושם ראשוני של אנשים צדיקים ההולכים תמיד בדרך ה'. בשיעור זה ננסה לבחון את דמויותיהם של ראובן, יהודה ויוסף דרך חטאיהם כפי שהם מוצגים בפסוקים ועד לתיקון השלם המתרחש בהמשך הדרך. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק מות רחל מדוע נגזר על רחל למות בדרך ולא להיקבר במערת המכפלה? בשיעור זה ננסה לענות על שאלה זו תוך עיון בסיפור גניבת התרפים על ידי רחל, המסופר לנו בסוף פרשת וישלח. נדמה כי חטאה של רחל טמון בפרשה זו, ועל כן נגזר עליה למות בדרך. בפרשתנו מתגלה צד נוסף לסיפור, שכן רחל קוראת לבנה `בן אוני`, ומשמעות הדבר שהיא מכירה בחטאה ועושה עליו תשובה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק קנין קרקעות בארץ ישראל התורה מדגישה באופן מפורט ביותר את תהליך קניית שדה מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו. תופעה דומה קיימת גם בקנייני קרקע נוספים בארץ ישראל, כמו גורן ארוונה היבוסי, קניינה של שכם ועוד. מדוע ישנה חשיבות גדולה כל כך להדגשה זו? נדמה שהדבר טמון בהוכחת זכותנו על הארץ למול תביעותיהם של אומות העולם. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק קניית מערת המכפלה בפרשה מתוארת התעקשותו של אברהם לקנות את מערת המכפלה בכסף מלא. התעקשות זו, ופירוט סכומי הכסף של הקנייה אינם ייחודיים לקניית מערת המכפלה. הם מופיעים גם בקניית גורן ארוונה על ידי דוד, שכם על ידי יעקב ושומרון על ידי עמרי. העובדה שאלו ארבעת ערי הבירה אינה מפתיעה - יש צורך בתיאור הקניה המשפטית של הערים המרכזיות בארץ ישראל, על מנת לבסס את הבעלות עליהם במובנים המשפטיים ולא רק הדתיים (ספר 'בראשית'). קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק עשרת הדברות התורה קובעת במפורש כי בהר סיני נאמרו עשרה דברות. כיצד יש לחלק את הדברות לעשרה חלקים? מחד, הראשונים נחלקו האם יש למנות את אנוכי כדיבר הראשון, או שמא זוהי פתיחה כללית לדברות. בנוסף, הדיבר האחרון - לא תחמוד - נראה גם הוא כמתחלק לשני דברות נפרדים, במיוחד כפי שהוא מובא בספר דברים. ייתכן שניתן לזהות הבדל בין ספר שמות ובין ספר דברים בהקשר, הזה כך שחלוקת הדברות בספר שמות היא חלוקה מאוזנת בין מצוות שבין אדם למקום ובין מצוות בין אדם לחברו, ואילו החלוקה בספר דברים שונה, ומטה את הכף לכיוון המצוות שבין אדם לחברו, כחלק מן המגמה החברתית הכללית של ספר דברים. קש"ת - פרשת השבוע

עמודים