הרב אמנון בזק
הרב אמנון בזק הוא ר"מ של שיעור ב' בישיבת הר עציון, ומרצה לתנ"ך ולתושב"ע במכללת הרצוג ובבית המדרש לנשים במגדל עוז. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" ברבנות הצבאית, הוסמך לרבנות וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. חיבר כמה ספרים על לימוד תנ"ך, וביניהם: 'שמואל א - מלך בישראל', 'שמואל ב - מלכות דוד', ו'נקודת פתיחה' - עיונים בפרשות השבוע. בספרו 'עד היום הזה' הוא מציג דרך כוללת כיצד להתמודד עם שאלות העולות מתוך ביקורת המקרא. מאות משיעוריו, כתובים ומוקלטים, נמצאים באתר בית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון. הרב בזק גם ערך ספרים רבים, וביניהם את ספרו של הרב עמיטל 'והארץ נתן לבני אדם' ואת סדרת ספרי המועדים של מכללת הרצוג.
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק לאופיו של דור הבנים בפרשת חקת אנו נפגשים לראשונה עם הדור המיועד ליכנס לארץ. בשיעור זה נבחן כיצד מתחולל שינוי באופיו של דור זה, כאשר בחטא מי מריבה נדמה שדור הבנים אינו שונה מדור האבות, ומדובר בדור בעל מנטליות עבדותית, ואילו בהמשך הפרשה אנו מגלים שדור זה שונה באופן מהותי מן הדור הקודם. שינוי זה בא לידי ביטוי בפרשת הנחשים השרפים, במלחמה עם סיחון מלך חשבון, ובהתמודדות עם הכנעני מלך ערד. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק עקשנותם של בלק ובלעם סיפורם של בלק ובלעם לכאורה איננו חלק מסיפור קורותיו של עם ישראל במדבר, העם כלל לא ידע על אירועים שהתרחשו הרחק ממנו. מדוע נכללה פרשה זו בתורה ומה המסר שהיא באה ללמדנו? נדמה שהחוט החורז את הפרשה הינו המסר שיש להשלים עם המציאות המגלמת את דבר ה', ולא להתעקש ולנסות לשנותה. הדבר מודגם בעקשנותם של בלק ובלעם לאורך הפרשה, ובשינוי האיטי המתחולל בהם עם הזמן. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת בלק קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת בשלח פרשת השבוע פרשת בשלח קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק ייחודה של שירת האזינו כמה תמיהות עולות בקריאת שירת האזינו: היא אינה מזכירה כלל את האבות ויציאת מצרים ומתחילה את ההיסטוריה היהודית מתקופת המדבר; הגלות אינה מוזכרת בה וגם אפשרות התשובה אינה חלק מן השירה. נדמה כי שירת האזינו מייצגת את יחסו של הקב`ה לעם ישראל כאשר הוא אינו תלוי כלל במעשיהם או בזכות אבותם. יחס שכזה, המקביל ליחס אב לבנו, מבאר את תוכנה של שירת האזינו ומאזן את מערכות היחסים הדו-צדדיות שבין כנסת ישראל לקב`ה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק נאום יהודה - המבט הסובייקטיבי השוואה מדוקדקת בין דברי יהודה בנאומו ליוסף ובין הארועים כפי שתוארו בפרשה הקודמת מעלה כמה סתירות. כך למשל טוען יהודה כי יוסף שאל את האחים על מצבם המשפחתי, בעוד שבמציאות האחים הם אלו שהעלו ענין זה. נדמה כי הפתרון לקשיים אלו מצוי בהבנה שיהודה מציג את הדברים כפי שנתפסו אצלו, ואין הוא משקר במזיד. דווקא הבנה זו מובילה את יוסף להבנה שיהודה והאחים חזרו בתשובה שלימה, וכי כעת דאגתם לבנימין וליעקב אמיתית היא. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת ויחי פרשת השבוע פרשת ויחי קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק רחל - החטא והתיקון רחל אמנו היא האם המזוהה ביותר עם עם ישראל לדורותיו. מעיון בפרשה נדמה כי ייחודה של רחל הוא ביכולת לשנות ולתקן את דרכיה. כך עולה מפרשיית עקרותה של רחל, שם מנסה רחל לפתור את בעיית העקרות בדרכים שונות - כעס על יעקב, נתינת בלהה ליעקב, סיפור הדודאים, ורק לבסוף מתקנת רחל את דרכיה ומתפללת אל ה', ורק אז נפקדת בבן. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק חזרתה בתשובה של רחל בפרשה מתוארת דמותה של רחל כדמות של חוזרת בתשובה. דמותה של רחל מונגדת לדמותה של רבקה (יחסם לבית לבן), ולדמותה של שרה (פנייתה לאלוקים אל מול עקרותה). ניסיונות הסרק של רחל להפסיק את עקרותה (השפחה, הדודאים) מסתיימים רק כאשר היא מבינה שעליה לפנות לה'. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת השבוע - פרשת ויקהל פרשת השבוע - פרשת ויקהל קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק זהות המלאכים במשך הדורות נתקשו הפרשנים בהבנת פשטה של פרשיית פגישת המלאכים עם אברהם: מדוע מוזכרים שלושה מלאכים בתחילה, ולאחר מכן מוזכרים שני מלאכים בלבד; מה פשר פניית אברהם: `אדוני, אל נא תעבור מעל עבדך`. בשיעור זה ננסה לצעוד בעקבות שיטתו המחודשת של הרשב`ם, המסבירה כי אחד המלאכים מייצג כביכול את הקב`ה בעצמו. עיקרון זה יכול להסביר את קשיי הפשט הקיימים בפרשה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק ראובן, יהודה ויוסף - החטא ותיקונו בניגוד לדמויותיהם של האבות, הרי שדמויות האחים אינן משרות רושם ראשוני של אנשים צדיקים ההולכים תמיד בדרך ה'. בשיעור זה ננסה לבחון את דמויותיהם של ראובן, יהודה ויוסף דרך חטאיהם כפי שהם מוצגים בפסוקים ועד לתיקון השלם המתרחש בהמשך הדרך. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק מות רחל מדוע נגזר על רחל למות בדרך ולא להיקבר במערת המכפלה? בשיעור זה ננסה לענות על שאלה זו תוך עיון בסיפור גניבת התרפים על ידי רחל, המסופר לנו בסוף פרשת וישלח. נדמה כי חטאה של רחל טמון בפרשה זו, ועל כן נגזר עליה למות בדרך. בפרשתנו מתגלה צד נוסף לסיפור, שכן רחל קוראת לבנה `בן אוני`, ומשמעות הדבר שהיא מכירה בחטאה ועושה עליו תשובה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק קנין קרקעות בארץ ישראל התורה מדגישה באופן מפורט ביותר את תהליך קניית שדה מערת המכפלה על ידי אברהם אבינו. תופעה דומה קיימת גם בקנייני קרקע נוספים בארץ ישראל, כמו גורן ארוונה היבוסי, קניינה של שכם ועוד. מדוע ישנה חשיבות גדולה כל כך להדגשה זו? נדמה שהדבר טמון בהוכחת זכותנו על הארץ למול תביעותיהם של אומות העולם. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק קניית מערת המכפלה בפרשה מתוארת התעקשותו של אברהם לקנות את מערת המכפלה בכסף מלא. התעקשות זו, ופירוט סכומי הכסף של הקנייה אינם ייחודיים לקניית מערת המכפלה. הם מופיעים גם בקניית גורן ארוונה על ידי דוד, שכם על ידי יעקב ושומרון על ידי עמרי. העובדה שאלו ארבעת ערי הבירה אינה מפתיעה - יש צורך בתיאור הקניה המשפטית של הערים המרכזיות בארץ ישראל, על מנת לבסס את הבעלות עליהם במובנים המשפטיים ולא רק הדתיים (ספר 'בראשית'). קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק עשרת הדברות התורה קובעת במפורש כי בהר סיני נאמרו עשרה דברות. כיצד יש לחלק את הדברות לעשרה חלקים? מחד, הראשונים נחלקו האם יש למנות את אנוכי כדיבר הראשון, או שמא זוהי פתיחה כללית לדברות. בנוסף, הדיבר האחרון - לא תחמוד - נראה גם הוא כמתחלק לשני דברות נפרדים, במיוחד כפי שהוא מובא בספר דברים. ייתכן שניתן לזהות הבדל בין ספר שמות ובין ספר דברים בהקשר, הזה כך שחלוקת הדברות בספר שמות היא חלוקה מאוזנת בין מצוות שבין אדם למקום ובין מצוות בין אדם לחברו, ואילו החלוקה בספר דברים שונה, ומטה את הכף לכיוון המצוות שבין אדם לחברו, כחלק מן המגמה החברתית הכללית של ספר דברים. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת העריות ומושגי הקדושה והטהרה פרשת העריות נשנית פעמיים: הן בפרשת אחרי מות והן בפרשת קדושים. מהו הצורך בכפילות זו? נראה שהתשובה לשאלה זו נעוצה בהבדל היסודי שבין שתי הפרשיות: פרשת העריות שבאחרי מות מתמקדת בטומאה הנגרמת לארץ בעקבות גילוי העריות, ואילו פרשת קדושים עוסקת בקידושה של הארץ על ידי פרישה מעריות. הבדל יסודי זה מסביר גם את סדר פירוט העריות בשתי הפרשיות ומבאר את הקדמתה של הפרשה העוסקת בטומאה וטהרה, על פני הפרשייה העוסקת בקדושה ובחולין. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשיות העריות - טהרה וקדושה פרשת העריות נשנית פעמיים: הן בפרשת אחרי מות והן בפרשת קדושים. מהו הצורך בכפילות זו? נראה שהתשובה לשאלה זו נעוצה בהבדל היסודי שבין שתי הפרשיות: פרשת העריות שבאחרי מות מתמקדת בטומאה הנגרמת לארץ בעקבות גילוי העריות, ואילו פרשת קדושים עוסקת בקידושה של הארץ על ידי פרישה מעריות. הבדל יסודי זה מסביר גם את סדר פירוט העריות בשתי הפרשיות ומבאר את הקדמתה של הפרשה העוסקת בטומאה וטהרה, על פני הפרשייה העוסקת בקדושה ובחולין. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק משמעותה של עיר המקלט בשתי פרשיות בתורה נידון דינו של הרוצח בשגגה - גלותו לעיר מקלט, בפרשתנו ובפרשת שופטים. האם מדובר באופן בסיסי בעונש, המחליף את עונש המוות של הרוצח במזיד? או שמא עיר המקלט נועדה להגן על הרוצח בשגגה מפני זעמו של גואל הדם, ואין מטרתה להעניש את הרוצח בשגגה? עיון בפסוקים מגלה הבדל בשאלה זו בין אופיה של עיר המקלט כפי שהוא מוצגת בפרשת מטות-מסעי לבין אופי עיר המקלט בפרשת שופטים. ייתכן שהבדל זה עמד בשורש הבחנתם של חז`ל בין מקרים שונים של רצח בשגגה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק נחלת עבר הירדן המזרחי בפרשתנו אנו למדים על נחלת עבר הירדן המזרחי על ידי בני גד, ראובן וחצי שבט המנשה. האם ישנו הבדל בין נחלתם של בני גד וראובן, אשר יזמו את הפנייה אל משה, לבין חצי שבט המנשה שצורף לנחלה מאוחר יותר? בשיעור זה ננסה לעמוד על שאלה זו דרך עיון מדוקדק בפרשיית מלחמת ארבעת המלכים ובראשיתו של ספר דברים. מעיון בפרשיות הללו מתגלה שמעמדם של חלקים שונים בעבר הירדן המזרחי אינו זהה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת מצורע פרשת השבוע פרשת מצורע קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק חלומות פרעה ופתרונו של יוסף בשיעור זה ננסה להתחקות אחר ייחודו של פתרון יוסף את חלומות פרעה דרך עיון מדוקדק בחלומות פרעה ובחינה האם ישנו הבדל בין חלום הפרות וחלום השיבולים. נדמה שאכן ישנו הבדל שכזה, והוא משקף את העובדה שהקב`ה מציב לפני פרעה שני תרחישים אפשריים ביחס לרעב ולשבע העתידים לבוא. יוסף קולע בדיוק לנקודה זו, ולכן התיישב פתרונו על לב פרעה. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת השבוע - פרשת משפטים פרשת השבוע - פרשת משפטים קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק הבריאה השנייה עיון בפרשתנו מגלה השוואה די מדויקת בין תיאור בריאת העולם שבפתיחת פרשת בראשית לבין תיאור היציאה מן התיבה. כך עולה שביציאת נח מן התיבה נברא בעצם העולם כולו בפעם השנייה. ברם, ניתן להצביע על הבדל משמעותי בין הסיפורים, והוא היחס לעולם הטבע: הבריאה הראשונה מתאפיינת ביחס חיובי לכל מה שטבעי, ואילו בריאת העולם בפרשת נח מתאפיינת ביחס שונה כלפי הטבע כולו, בבחינת `כבדהו וחשדהו`. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק משמעותן של פרשיות נזיר וסוטה סדר הפרשיות בפתיחת ספר במדבר הטריד פרשנים שונים: מהו החוט הקושר את פרשיות נזיר וסוטה עם המפקדים ותפקידי הלוויים עליהם אנו קוראים בפתיחת הספר, ומהו הקשר הפנימי בין פרשיות נזיר וסוטה? בעיון זה ננסה לעמוד על שאלות אלו דרך השוואת מעמדו של הנזיר אל מול עולם הכהונה. קש"ת - פרשת השבוע

עמודים