הרב אמנון בזק
הרב אמנון בזק הוא ר"מ של שיעור ב' בישיבת הר עציון, ומרצה לתנ"ך ולתושב"ע במכללת הרצוג ובבית המדרש לנשים במגדל עוז. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" ברבנות הצבאית, הוסמך לרבנות וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. חיבר כמה ספרים על לימוד תנ"ך, וביניהם: 'שמואל א - מלך בישראל', 'שמואל ב - מלכות דוד', ו'נקודת פתיחה' - עיונים בפרשות השבוע. בספרו 'עד היום הזה' הוא מציג דרך כוללת כיצד להתמודד עם שאלות העולות מתוך ביקורת המקרא. מאות משיעוריו, כתובים ומוקלטים, נמצאים באתר בית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון. הרב בזק גם ערך ספרים רבים, וביניהם את ספרו של הרב עמיטל 'והארץ נתן לבני אדם' ואת סדרת ספרי המועדים של מכללת הרצוג.
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק פרק כ"א (1) / וְהוֹצֵאתִי חַרְבִּי מִתַּעְרָהּ בפרק כ"א יש אוסף של נבואות קצרות, שנושא אחד שוזר את כולן: החרב העתידה לבוא על ירושלים. ביחידה הראשונה בפרק יחזקאל משתמש במשל, שהמשמעות שלו מחודשת ומורכבת: "וְהִכְרַתִּי מִמֵּךְ צַדִּיק וְרָשָׁע". מה היחס בין המשל לנמשל? וכיצד יש להבין את הכללת הצדיקים בעונש העתיד לבוא? 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"א (2) / חֶרֶב מֶלֶךְ בָּבֶל בחלק השני של פרק כ"א מובאות כמה נבואות קצרות הממשיכות בנושא החרב העתידה לבוא על ירושלים. בין היתר, יחזקאל מתאר שימוש שעשה מלך בבל באמצעי כישוף וניחוש על מנת להחליט אם לעלות על ירושלים או על רבת בני עמון; הפור נפל על ירושלים, על מנת להגשים את נבואות החורבן, אך גם בני עמון לא יינקו. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ב / שלוש נבואות על חטאי ירושלים בפרק כ"ב שלוש נבואות על ירושלים, העבירות החמורות הנעשות בה והעונשים העתידים לבוא עליה. מן העניינים הבולטים בפרק: הקביעה שירושלים היא "עיר הדמים" ושאין בה אפילו צדיק אחד. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ג (1) / אהלה ואהליבה פרק כ"ג מתאר בפירוט את הזנות של שתי האחיות, שומרון וירושלים. נשווה בין נבואה זו ובין הנבואה הדומה לה שבפרק ט"ז, ונעמוד על הדמיון ועל השוני ביניהן. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ג (2) / אהלה ואהליבה (המשך) נמשיך לעסוק בחטאיהן של שתי האחיות ובעונשים החמורים העתידים לבוא עליהן. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ד / נבואות עשרה בטבת מחציתו הראשונה של ספר יחזקאל נחתמת בשתי נבואות, שנאמרו שתיהן ביום עשרה בטבת שבו החל המצור על ירושלים. בשתי הנבואות מעשים סמליים, שאחד מהם כרוך בטרגדיה אישית קשה של יחזקאל. שתי נבואות אלו חותמות, כאמור, את קובץ הנבואות על ישראל עד החורבן, ובהן ייחתם בע"ה גם לימודנו בספר יחזקאל לשנה זו. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ה / נבואות על העמים – "יען... לכן... וידעו כי אני ה' " פרק כ"ה פותח את יחידת הפרקים כ"ה–ל"ב – קובץ הנבואות על העמים הסובבים את ארץ ישראל. הפרק עוסק בארבעה עמים – עמון, מואב, אדום ופלשתים – ששמחו לאידם של ישראל לאחר החורבן, ומקצתם אף נטלו בו חלק, ומתאר את עונשם לעתיד לבוא, על מנת שידעו "כִּי אֲנִי ה' ". 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ו / חורבן צור פרק כ"ו פותח יחידה של שלושה פרקים העוסקת בהרחבה רבה בצור. נעמוד על ייחודה של ממלכת צור, ונעיין בארבע הנבואות הקצרות שנאמרו עליה בפרק זה. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ז / הקינה על צור פרק כ"ז חריג בסגנונו. בתוך הקינה על צור מובאת רשימה מפורטת ביותר של העמים שצור סחרה עימם ושל הסחורות השונות. נעמוד על פרטיה של נבואה ייחודית זו ועל מטרתו של התיאור הנרחב. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ח / הנבואות על נגיד צור והנבואה על צידון פרק כ"ח ממשיך לעסוק בצור, אך הפעם הנבואות מתמקדות בדמותו המיוחדת של מלכה, שנודע בחוכמתו, ביופיו ובפארו. נעמוד על התיאורים המיוחדים של מלך צור ועל משמעותם. לסיום נראה את שתי הנבואות הקצרות שבסוף הפרק, החותמות את קובץ הנבואות הראשון על העמים, שהחל בפרק כ"ה. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ט / הנבואות הראשונות על מצרים פרק כ"ט פותח את יחידת הנבואות על מצרים בכלל ועל דמותו של פרעה בפרט. נעמוד, בין היתר, על צדדי הדמיון ועל צדדי השוני בין הנבואות על מצרים שבפרקנו לבין הנבואות על צור שבפרקים הקודמים. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם... בכל מקום שהמקרא מתאר קרקע בארץ ישראל העוברת מיד ליד - הוא מאריך בתיאור המכירה ופרטיה. מה פשר אריכות זו? מדוע קנו ישראל דווקא ארבעה מקומות - ירושלים, חברון, שכם ושומרון?
הרב אמנון בזק בחזרה לגן עדן ישנן נקודות דמיון רבות בין בניית המשכן לבין בריאת העולם. מהי משמעותה של השוואה זו?
הרב אמנון בזק מחלוקתו של קרח מדוע קבעו חז`ל שמחלוקת קרח ועדתו הייתה שלא לשם שמיים? כיצד קביעה זו באה לידי ביטוי בפשט הפסוקים?

עמודים