הרב אמנון בזק
הרב אמנון בזק הוא ר"מ של שיעור ב' בישיבת הר עציון, ומרצה לתנ"ך ולתושב"ע במכללת הרצוג ובבית המדרש לנשים במגדל עוז. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" ברבנות הצבאית, הוסמך לרבנות וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. חיבר כמה ספרים על לימוד תנ"ך, וביניהם: 'שמואל א - מלך בישראל', 'שמואל ב - מלכות דוד', ו'נקודת פתיחה' - עיונים בפרשות השבוע. בספרו 'עד היום הזה' הוא מציג דרך כוללת כיצד להתמודד עם שאלות העולות מתוך ביקורת המקרא. מאות משיעוריו, כתובים ומוקלטים, נמצאים באתר בית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון. הרב בזק גם ערך ספרים רבים, וביניהם את ספרו של הרב עמיטל 'והארץ נתן לבני אדם' ואת סדרת ספרי המועדים של מכללת הרצוג.
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק פרק יח - נישואי דוד ומיכל לאחר שהתחייב שאול לתת את בתו למי שיכה את גלית, עליו לעמוד בהתחייבותו כלפי דוד. האם שאול אכן נוהג ביושר בנושא זה? ומה טיבה של מערכת היחסים הייחודית שבין מיכל לבין דוד? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק יט - בריחת דוד ניסיונות הפגיעה של שאול בדוד עוברים לשלב חדש. כיצד מתמודד דוד עם המציאות החדשה? מה המשמעות הרעיונית של השימוש שעושה מיכל בתרפים ובכביר העזים בסייעה לדוד להימלט מיד שאול? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק יט - דוד אצל שמואל עם בריחתו של דוד לשמואל, מתרחשת סיטואציה הנראית קומית למדיי: התנבאותם של שליחי שאול, ולבסוף גם של שאול עצמו. מה טיבה של התרחשות זו? מה ניתן ללמוד ממנה על שאול ועל שמואל? ומה בין שמואל לאליהו הנביא? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כ - בין יונתן לדוד קשיים משמעותיים עומדים בפני המנסה לקרוא את פרק כ' ברצף עם פרק י"ט. מדוע מופתע יונתן מדברי דוד כי שאול רוצה להרגו? וכיצד מצופה מדוד להשתתף בסעודת החודש, לאחר שזה עתה נמלט בעור שיניו משליחי שאול שבאו לעשות זאת? מה עומד מאחורי תופעות אלו? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כ - פרשת החצים בשיעור זה נמשיך לעקוב אחר התפתחותה של מערכת היחסים בין דוד ויונתן על רקע הניסיון לדעת מה כוונותיו של שאול כלפי דוד. בין השאר נעסוק בשאלה מה היה הצורך בחידת החצים, אם ממילא נפגשו דוד ויונתן ישירות בסופו של דבר. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כא - דוד בנוב דוד בורח אל אחימלך בנוב ומקבל ממנו סיוע. בסופו של דבר, מוצאים אחימלך ובני משפחתו להורג בגלל מעשה זה. מה מידת האחריות של דוד להריגת כוהני נוב? האם נענש על כך? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כב - דוד ואנשיו מול שאול ואנשיו סיפור פרשת נוב נקטע בתיאור נדודי דוד ומשפחתו למואב. האם יש קשר בין שני הסיפורים? כיצד מקשר המקרא בין תיאור אנשיו של דוד ותיאור ההתנהלות השלטונית של שאול? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כב - הריגת כוהני נוב בשיעור נעסוק בסיום הפרשה הטרגית של הריגת כוהני נוב. מוות זה נגרם באופן ישיר על ידי דואג האדומי, אך בשיעור נזכיר מעגלים נוספים הקשורים, ברמות שונות, לרצח זה. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כג - פרשת קעילה פרשת קעילה מבטאת את מסירותו של דוד להצלת ישראל, אך גם מעלה שאלות על דרכו: מדוע נזקק דוד לשאול פעמיים בה'? ומדוע לא קיבל תשובות מדויקות לשאלותיו? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כג - דוד בין מדבר זיף לעין גדי במפגש האחרון שבין יונתן לדוד נכלל חזונו של יונתן להיות משנה לדוד. מדוע לא יצא חזון זה לפועל? מדוע סייעו הזיפים לשאול, וכיצד הכריע שאול ברגע האחרון במבחן הדרמטי שבפניו עמד? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כד - שאול במערה שאול נופל לידי דוד ואנשיו במערה. מדוע כרת דוד את כנף המעיל של שאול, ומדוע התחרט על כך מאוחר יותר? מהו "משל הקדמוני"? מה משמעותו של מפגש זה שבין שאול ודוד? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כה - פרשת נבל הכרמלי (א) המקרא מתאר את בקשתו של דוד מנבל הכרמלי ואת דחייתה. האם הייתה הצדקה לבקשה זו, או שמא הצדק עם נבל? באילו דרכים מביע המקרא את שיפוטו בנושא זה? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כה - פרשת נבל הכרמלי (ב) לאחר סירובו של נבל לבקשת עבדי דוד, מבקש דוד לפגוע בנבל. האם צדק דוד בכך? באילו דרכים מביע המקרא את עמדתו בנושא? וכיצד הצליחה אביגיל לשכנע את דוד לחזור בו מכוונותיו? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כה - פרשת נבל הכרמלי (ג) בשיעור זה נסיים את פרשת דוד ונבל. במה זכה דוד, שאביגיל הצילה אותו מן החטא? מה פשר תגובתו של נבל לדברי אביגיל? ומה משמעותה של חתימת הסיפור, העוסקת במערכות היחסים שבין דוד לנשותיו? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כו - שאול בידי דוד - פעם נוספת (א) בפרק כ"ו שוב נופל שאול לידי דוד, שוב נמנע דוד מלפגוע בשאול, ושוב מתנהלת ביניהם שיחה המסתיימת בפיוס. מה משמעותו של סיפור זה, הנראה לכאורה כחזרה על המסופר בפרק כ"ד? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כו - שאול בידי דוד - פעם נוספת (ב) בשיעור זה נמשיך לעסוק בחדירת דוד ואבישי למחנה שאול. מה עומד מאחורי הוויכוח בין דוד לאבישי? ומדוע טוען דוד שמי שרודף אחריו מאלץ אותו לעבוד עבודה זרה? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כז - ימי צקלג דוד בורח שנית לפלשתים ומקבל מאכיש את צקלג, המשמשת לו כבסיס ממנו הוא פועל נמרצות כנגד השבטים הנודדים בדרום. כיצד רואה המקרא את מעשיו של דוד? האם צדק דוד בשעה שלא החיה איש ואישה, ובשעה שגילה, כלפי חוץ, נאמנות רבה לאכיש מלך גת? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כח - שאול בעין דור (א) שאול שואל בה', אך ה' מסרב לענות לו. מדוע? מה גרם לשאול לפנות לבעלת האוב? כיצד ידעו בעלת האוב ושאול כי שמואל הוא זה שעלה באוב? שיעור זה עוסק בחלקו הראשון של הסיפור הדרמטי שהתרחש בעין דור, ערב מותו של שאול המלך. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כח - שאול בעין דור (ב) בשיעור זה נשלים את עיוננו בפרשת בעלת האוב, ונבחן, בין היתר, את השאלות: מדוע התגלה שמואל אל שאול? מה טיב הוויכוח שבין שאול ואנשיו אם לאכול אם לאו? האם בעלת האוב באמת העלתה את שמואל באוב? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק כט - דוד במחנה פלשתים דוד יוצא עם אכיש במלחמתו עם ישראל, אך נדחה על ידי סרני פלשתים. מדוע לא הצליחה תכניתו של דוד? האם נהג כשורה כשנתן לאכיש להבין כי יילחם לצדו נגד ישראל? למה שינה הכתוב מן הסדר הכרונולוגי בתיאור האירועים בפרקים כ"ח-כ"ט? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק ל - דוד והגדוד העמלקי בשובו ממחנה פלשתים מגלה דוד שעמלק פשט על מחנהו ולקח בשבי את הנשים ואת הילדים. למה נגרם לדוד צער זה? מדוע הצליח לגבור על עמלק? ומה היחס בין דרכו המוסרית של דוד לזו של עמלק? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק לא - מות שאול שאול המלך יוצא לקרב האחרון בידיעה שהוא עומד למצוא בו את מותו. שיעור זה יעסוק בגבורתו של המלך שאול, בקבורתו ובקשר שבין שניהם. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק א - דוד והנער העמלקי פרק א' בספר שמ"ב מהווה המשך ישיר לפרק האחרון בספר שמ"א. בשיעור נעסוק במשמעות תיאורו של הנער העמלקי את מותו של שאול, נעמוד על ההבדלים שבינו ובין התיאור המקראי, ונבחן את תגובתו של דוד ואת יחסו לעמלקי. 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק א - קינת דוד על שאול ויהונתן השיעור עוסק בקינת דוד על שאול ויהונתן: ניתוח תכני הקינה, מבנה? והביטויים המופיעים בה. 05 - שיעורים בספר שמואל ב
הרב אמנון בזק פרק ב - פיצול הממלכה הראשון פרק ב' פותח את תקופת המלכות הראשונה של דוד – מלכותו על יהודה בחברון. מדוע הצעד הראשון שעשה דוד כמלך הוא פנייה לאנשי יבש גלעד? מי האשם בחלוקת עם ישראל לשתי ממלכות – מלכות איש בושת על ישראל ומלכות דוד על יהודה? 05 - שיעורים בספר שמואל ב

עמודים