הרב אמנון בזק
הרב אמנון בזק הוא ר"מ של שיעור ב' בישיבת הר עציון, ומרצה לתנ"ך ולתושב"ע במכללת הרצוג ובבית המדרש לנשים במגדל עוז. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" ברבנות הצבאית, הוסמך לרבנות וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. חיבר כמה ספרים על לימוד תנ"ך, וביניהם: 'שמואל א - מלך בישראל', 'שמואל ב - מלכות דוד', ו'נקודת פתיחה' - עיונים בפרשות השבוע. בספרו 'עד היום הזה' הוא מציג דרך כוללת כיצד להתמודד עם שאלות העולות מתוך ביקורת המקרא. מאות משיעוריו, כתובים ומוקלטים, נמצאים באתר בית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון. הרב בזק גם ערך ספרים רבים, וביניהם את ספרו של הרב עמיטל 'והארץ נתן לבני אדם' ואת סדרת ספרי המועדים של מכללת הרצוג.
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק פרק י"ט / קינה אל נשיאי ישראל: משל הלביאה ומשל הגפן בפרק י"ט שני משלים על נשיאי ישראל: משל הלביאה והגורים, ועוד משל – שלישי במספר בספרנו – הממשיל את ישראל לגפן. נעמוד על המשלים ונמשליהם ועל הקשר שביניהם. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ' (1) / חטאי ישראל בתקופות הקדומות נבואה ארוכה זו עומדת על כמה תקופות בהיסטוריה הקדומה של עם ישראל, ומדגישה כי החטאים שעם ישראל שקוע בהם כעת מלווים אותו מתחילת דרכו. האם יחזקאל אכן מתאר את המציאות בדיוק כפי שהייתה באותן תקופות קדומות, דברים כהווייתם, או שמא יש להבין את תיאורו באופן יותר מורכב? 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ' (2) / שני מסלולים של גאולה לאחר הסקירה ההיסטורית הרחבה שניתנה בחלקו הראשון של הפרק על חטאי ישראל במצרים ובמדבר, הנבואה מגיעה למסקנותיה של סקירה זו: העונש, והגאולה העתידה לבוא למרות הכול. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"א (1) / וְהוֹצֵאתִי חַרְבִּי מִתַּעְרָהּ בפרק כ"א יש אוסף של נבואות קצרות, שנושא אחד שוזר את כולן: החרב העתידה לבוא על ירושלים. ביחידה הראשונה בפרק יחזקאל משתמש במשל, שהמשמעות שלו מחודשת ומורכבת: "וְהִכְרַתִּי מִמֵּךְ צַדִּיק וְרָשָׁע". מה היחס בין המשל לנמשל? וכיצד יש להבין את הכללת הצדיקים בעונש העתיד לבוא? 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"א (2) / חֶרֶב מֶלֶךְ בָּבֶל בחלק השני של פרק כ"א מובאות כמה נבואות קצרות הממשיכות בנושא החרב העתידה לבוא על ירושלים. בין היתר, יחזקאל מתאר שימוש שעשה מלך בבל באמצעי כישוף וניחוש על מנת להחליט אם לעלות על ירושלים או על רבת בני עמון; הפור נפל על ירושלים, על מנת להגשים את נבואות החורבן, אך גם בני עמון לא יינקו. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ב / שלוש נבואות על חטאי ירושלים בפרק כ"ב שלוש נבואות על ירושלים, העבירות החמורות הנעשות בה והעונשים העתידים לבוא עליה. מן העניינים הבולטים בפרק: הקביעה שירושלים היא "עיר הדמים" ושאין בה אפילו צדיק אחד. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ג (1) / אהלה ואהליבה פרק כ"ג מתאר בפירוט את הזנות של שתי האחיות, שומרון וירושלים. נשווה בין נבואה זו ובין הנבואה הדומה לה שבפרק ט"ז, ונעמוד על הדמיון ועל השוני ביניהן. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ג (2) / אהלה ואהליבה (המשך) נמשיך לעסוק בחטאיהן של שתי האחיות ובעונשים החמורים העתידים לבוא עליהן. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ד / נבואות עשרה בטבת מחציתו הראשונה של ספר יחזקאל נחתמת בשתי נבואות, שנאמרו שתיהן ביום עשרה בטבת שבו החל המצור על ירושלים. בשתי הנבואות מעשים סמליים, שאחד מהם כרוך בטרגדיה אישית קשה של יחזקאל. שתי נבואות אלו חותמות, כאמור, את קובץ הנבואות על ישראל עד החורבן, ובהן ייחתם בע"ה גם לימודנו בספר יחזקאל לשנה זו. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ה / נבואות על העמים – "יען... לכן... וידעו כי אני ה' " פרק כ"ה פותח את יחידת הפרקים כ"ה–ל"ב – קובץ הנבואות על העמים הסובבים את ארץ ישראל. הפרק עוסק בארבעה עמים – עמון, מואב, אדום ופלשתים – ששמחו לאידם של ישראל לאחר החורבן, ומקצתם אף נטלו בו חלק, ומתאר את עונשם לעתיד לבוא, על מנת שידעו "כִּי אֲנִי ה' ". 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ו / חורבן צור פרק כ"ו פותח יחידה של שלושה פרקים העוסקת בהרחבה רבה בצור. נעמוד על ייחודה של ממלכת צור, ונעיין בארבע הנבואות הקצרות שנאמרו עליה בפרק זה. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ז / הקינה על צור פרק כ"ז חריג בסגנונו. בתוך הקינה על צור מובאת רשימה מפורטת ביותר של העמים שצור סחרה עימם ושל הסחורות השונות. נעמוד על פרטיה של נבואה ייחודית זו ועל מטרתו של התיאור הנרחב. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ח / הנבואות על נגיד צור והנבואה על צידון פרק כ"ח ממשיך לעסוק בצור, אך הפעם הנבואות מתמקדות בדמותו המיוחדת של מלכה, שנודע בחוכמתו, ביופיו ובפארו. נעמוד על התיאורים המיוחדים של מלך צור ועל משמעותם. לסיום נראה את שתי הנבואות הקצרות שבסוף הפרק, החותמות את קובץ הנבואות הראשון על העמים, שהחל בפרק כ"ה. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ט / הנבואות הראשונות על מצרים פרק כ"ט פותח את יחידת הנבואות על מצרים בכלל ועל דמותו של פרעה בפרט. נעמוד, בין היתר, על צדדי הדמיון ועל צדדי השוני בין הנבואות על מצרים שבפרקנו לבין הנבואות על צור שבפרקים הקודמים. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק ל' / המשך הנבואות על מצרים בפרק ל' מובאות הנבואה השלישית והנבואה הרביעית על מצרים. הנבואה השלישית מדגישה שהפורענות תבוא גם על בעלי בריתה של מצרים, ומפרטת בהרחבה את חורבן ערי מצרים אשר שימשו כמרכזים אליליים. עיקרה של הנבואה הרביעית בביטוי סמלי לאובדן עוצמתה של מצרים: שבירת זרועותיו של מלך מצרים בזו אחרי זו. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק ל"א / משל הארז: הנבואה החמישית על מצרים נבואה זו מדמה את מצרים לארז הלבנון המפואר, המתגאה בקומתו ובמראהו, אך סופו שייפול עד השאול. נבחן את ההשוואה הזו, וכן נבדוק אם יש במשל זיקה גם לממלכת אשור. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק ל"ב / הנבואות האחרונות על מצרים פרק זה מסיים את קובץ הנבואות על מצרים בפרט, ואת קובץ הנבואות על הגויים בכלל. בפרק שתי נבואות: האחת שבה ומדמה את מלך מצרים לתנין; והשנייה מתארת בפירוט את ירידת מצרים לשאול. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק ל"ג / סיומה של תקופת האלם פרק זה פותח את היחידה השלישית והאחרונה בספר: נבואות הגאולה והנחמה. הפרק מתאר את תפקידו של יחזקאל לעת הזאת, לאחר החורבן, תוך שהוא מזכיר נבואות קודמות בספר: נבואת האלם, נבואת הצופה והנבואה על תורת הגמול. הגולים אכן מתחילים להקשיב לדברי הנביא, אך הדרך עוד ארוכה. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק ל"ד / רועי ישראל נבואה זו מאשימה את רועי ישראל – מלכיו ומנהיגיו של העם – שפשעו באחריותם כלפי 'הצאן' וניצלו אותו לצורך עצמם, ומציגה במקומה את הנהגת ישראל לעתיד לבוא בידי ה' באמצעות דוד עבדו. נעסוק בצאן וברועים, בהנהגת ה' ובהנהגת המלך. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק ל"ה / הנבואה על הר שעיר לאחר שכבר הוזכרה בקובץ הנבואות על העמים, בפרק כ"ה, שבה אדום ומוזכרת בנבואה נפרדת בפרק זה. מדוע נזקק יחזקאל לשוב ולהינבא על אדום, ומדוע הובאה נבואה זו בתוך קובץ נבואות הנחמה לישראל? 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק ל"ו (1) / הנבואה אל הרי ישראל לאחר הנבואה אל הרי אדום שבפרק הקודם מובאת נבואה מנוגדת אל הרי ישראל, המבשרת את הגאולה. נדון, בין היתר, בשאלה מיהו האויב הנזכר בפרק, ובזיקה שבין נבואת הגאולה הזאת לבין פרקים אחרים במקרא. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק ל"ו (2) / גאולה למען שם ה' נבואת הגאולה שבחציו השני של הפרק נושאת מאפיינים ייחודיים מבחינה רעיונית. נעמוד על משמעות הגאולה המתוארת כאן, שאיננה קשורה כלל למעשים של עם ישראל. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק ל"ז / חזון העצמות היבשות; שני העצים שיהפכו לעץ אחד בפרקנו שתי נבואות גאולה מפורסמות: חזון העצמות היבשות ונבואת שני העצים שיהיו לעץ אחד. נעמוד על התכנים המיוחדים של שתי הנבואות האלה. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק ל"ח / המלחמה עם גוג ארץ המגוג פרקים ל"ח–ל"ט עוסקים באחד הנושאים הייחודיים לנבואת יחזקאל: עלייתו של גוג ארץ המגוג על ישראל, ומלחמתו של ה' בו בעזרת איתני הטבע. נבחן את ההיבטים המיוחדים באירוע זה. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק ל"ט / המלחמה עם גוג (המשך) פרק ל"ט ממשיך לעסוק במלחמה עם גוג, ומצייר בפירוט רב את עונשו. בסיום הדברים נעמוד על היחס שבין מלחמת גוג כפי שעולה מפשוטי המקראות לבין מסורות חז"ל על 'מלחמת גוג ומגוג'. 10 - עיון בספר יחזקאל

עמודים