הרב אמנון בזק
הרב אמנון בזק הוא ר"מ של שיעור ב' בישיבת הר עציון, ומרצה לתנ"ך ולתושב"ע במכללת הרצוג ובבית המדרש לנשים במגדל עוז. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" ברבנות הצבאית, הוסמך לרבנות וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. חיבר כמה ספרים על לימוד תנ"ך, וביניהם: 'שמואל א - מלך בישראל', 'שמואל ב - מלכות דוד', ו'נקודת פתיחה' - עיונים בפרשות השבוע. בספרו 'עד היום הזה' הוא מציג דרך כוללת כיצד להתמודד עם שאלות העולות מתוך ביקורת המקרא. מאות משיעוריו, כתובים ומוקלטים, נמצאים באתר בית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון. הרב בזק גם ערך ספרים רבים, וביניהם את ספרו של הרב עמיטל 'והארץ נתן לבני אדם' ואת סדרת ספרי המועדים של מכללת הרצוג.
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק ראש השנה במקרא ובחז"ל
הרב אמנון בזק 08: דין פיגול בפשוטו של מקרא ובמדרש ההלכה לעומת מה שנראה מפשוטו של מקרא, הרי שחז"ל קבעו דין פיגול שונה לחלוטין.
הרב אמנון בזק פסול נשבע שבועת שווא לעדות בחינת את מחלוקת אביי ורבא לגבי פסול עדות, בעיקר לגבי שבועת שווא. חילוק בין סוגי שבועות שווא משמש מצע ליישוב קושייתו של הרב ליכטנשטיין.
הרב אמנון בזק פרשת כי תשא, יסודותיו הרעיוניים של חטא העגל
הרב אמנון בזק פרשת ויקהל, פרוכת הקודש ופרוכת המסך
הרב אמנון בזק דרש ופשט בפסוק "אם זרחה השמש עליו - דמים לו"
הרב אמנון בזק "מי בחר בירושלים ולמה" השיעור הועבר ביום חמישי י"א באייר בקהילת בית כנסת רימון, חשמונאים.
הרב אמנון בזק 14: אמירת 'ויכולו' בערב שבת
הרב אמנון בזק 01: "ישרים דרכי ה' - וצדיקים ילכו בם"
הרב אמנון בזק 21: אכן, "אם חפץ"
הרב אמנון בזק 19: "עלה נעלה", או "אל תעלו"?
הרב אמנון בזק אסור לוותר על ההכרה הבסיסית של מרכזיות לימוד גמרא בעולמנו הרוחני, כי בנפשנו היא תגובה למאמר שהופיע במקור ראשון על מרכזיות לימוד גמרא בזמננו
הרב אמנון בזק פרשת משפטים - בית מדרש מחובר צפו בסרטון של הרב אמנון בזק לפרשת משפטים תשע"ח אנו מזמינים אתכם להירשם לעמוד הYouTube של הישיבה כדי לעקוב אחר השיעורים שיתפרסמו בו.
הרב אמנון בזק פרשת תרומה - בית מדרש מחובר צפו בסרטון של הרב אמנון בזק לפרשת תרומה תשע"ח אנו מזמינים אתכם להירשם לעמוד הYouTube של הישיבה כדי לעקוב אחר השיעורים שיתפרסמו בו.
הרב אמנון בזק ירושלים - מי בחר בה ולמה? השוואת הסברים שונים כפי שמופיעים בספרי שמואל, מלכים ודברי הימים.
הרב אמנון בזק 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק 06 - ספר מלכים
הרב אמנון בזק קש"ת - פרקי אליהו
הרב אמנון בזק "עבד אברהם אנכי"
הרב אמנון בזק 05 - תנך שמואל ב
הרב אמנון בזק 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק 05 - שיעורים בספר שמואל ב

עמודים