הרב אמנון בזק
הרב אמנון בזק הוא ר"מ של שיעור ב' בישיבת הר עציון, ומרצה לתנ"ך ולתושב"ע במכללת הרצוג ובבית המדרש לנשים במגדל עוז. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" ברבנות הצבאית, הוסמך לרבנות וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. חיבר כמה ספרים על לימוד תנ"ך, וביניהם: 'שמואל א - מלך בישראל', 'שמואל ב - מלכות דוד', ו'נקודת פתיחה' - עיונים בפרשות השבוע. בספרו 'עד היום הזה' הוא מציג דרך כוללת כיצד להתמודד עם שאלות העולות מתוך ביקורת המקרא. מאות משיעוריו, כתובים ומוקלטים, נמצאים באתר בית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון. הרב בזק גם ערך ספרים רבים, וביניהם את ספרו של הרב עמיטל 'והארץ נתן לבני אדם' ואת סדרת ספרי המועדים של מכללת הרצוג.
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק פרק ז - ישראל בהנהגתו של שמואל פרק ז' הוא הפרק היחיד, למעשה, בכל ספר שמואל, המתאר את שמואל כמנהיגו של עם ישראל. השיעור עוסק בבחינת הנהגתו של שמואל את העם, ובשאלה אם הצליח שמואל לתקן את הפגמים שהיו בתקופת עלי. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק ח - תנה לנו מלך פרק ח' מתאר את אחד האירועים הדרמטיים במקרא: בקשת ישראל למלך. פרשת מלך כתובה בתורה, ואף על פי כן הגיבו הקב"ה ושמואל עצמו בשלילה רבה לבקשה. בשיעור ננסה לבאר: מדוע? האם מלוכה בישראל היא תופעה חיובית או שלילית? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק ח - משפט המלך לאחר שביקשו ישראל מלך, נשלח שמואל לתאר את "משפט המלך". שמואל מתאר תיאור קודר את העתיד לקרות. האם תיאורו של שמואל מבטא מציאות לגיטימית? מה ביקש שמואל להשיג בתיאור זה, ובאילו אמצעים הוא נקט? על זאת ועוד - בשיעור שלפנינו. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק ט - המפגש הראשון עם שאול בפרק ט' אנו פוגשים לראשונה בדמותו של שאול, בסיפור ארוך שבו מחפשים שאול ונערו את האתונות. מה טיבו של סיפור זה? עיון בסיפור מגלה תובנות משמעותיות בדבר אופיו של שאול ובאשר למידת התאמתו להיות המלך הראשון בישראל. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק ט - פגישת שמואל ושאול בשיעור זה נמשיך לעסוק בסיפור פגישתם הראשונה של שמואל ושאול. פגישה זו מלווה בכמה אלמנטים מפתיעים, ובהם מקריות חוזרת וסודיות מעומעמת. בשיעור נעמוד בין השאר על טיבם של אלמנטים אלו. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק ט - הסתירות בספר שמואל בשיעור זה נעסוק בבעיה העולה בפרקים ח'-ט', אך למעשה היא חלק משאלה מרכזית בספר כולו: סתירות לא-מעטות העולות תוך כדי הסיפור. בשיעור מוצגת הדרך לפתרון הבעיה - 'שיטת הבחינות' - ומשמעותה בהקשר של רעיון המלוכה בישראל. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק י - האותות לשאול שמואל שולח את שאול לדרך שבה הוא אמור לקבל שלושה אותות, אשר יבססו את רעיון משיחתו למלך. מה טיבם של אותות אלו? מה חשיבות הפתגם "הגם שאול בנביאים"? מדוע לא סיפר שאול לדודו על משיחתו למלך? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק י - המלכת שאול סיפור המלכת שאול מעורר כמה קשיים: מדוע השתמש שמואל דווקא בדרך של הטלת גורל? מדוע נחבא שאול אל הכלים, אף שידע שייבחר בגורל? ולמה לא יידע שמואל את שאול מראש על הטקס? על שאלות אלו ואחרות - בשיעור שלפנינו. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק יא - המלחמה עם עמון (א) נחש העמוני עולה על אנשי יבש גלעד, ולולא שאול, היו תושבי יבש נאלצים להיכנע לו באופן מביש. מדוע? מדוע לא נחלץ עם ישראל לעזרתם, ומדוע נאלץ שאול לנקוט באמצעים דרסטיים כדי לאסוף את העם? מה משמעות ההקבלות בין הסיפור לבין פרשת פילגש בגבעה? על שאולת אלו ועוד - בשיעור שלפנינו. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק יא - המלחמה עם עמון (ב) לאחר שהתמנה שאול למלך בפרק י', עולה נחש העמוני על יבש גלעד בפרק י"א, מבלי שאיש פונה אל שאול לעזרה. שאול חוזר מעבודתו עם הבקר, ורק אז שומע במקרה על המאורעות. מה פשר תופעה זו? כיצד ניתן לקרוא את פרק י"א לאחר פרק י'? על המשך התיאור הכפול בפרקי מלכות שאול - בשיעור שלפנינו. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק יב - פרדת שמואל מהעם נאום הפר?דה של שמואל מן העם מרגש בלשונו ובתוכנו, אך רצוף קשיים לשוניים ותחביריים. בשיעור נבחן, בין השאר, מה טיבם של קשיים אלו, ומה משמעותו של האות שנותן שמואל - מטר בתקופת הקציר. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרקים יג-יד - המלחמה הראשונה עם הפלשתים (א) "בן שנה שאול במלכו ושתי שנים מלך על ישראל": האומנם?! מה טיבו של פסוק זה?בהמשך השיעור נדון בפתיחת המרד בפלשתים על ידי שאול ויונתן, ונעמוד על המסר הטמון במערכה זו, שהיא חסרת תקדים מבחינת הפערים שבין הכוחות. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרקים יג-יד - המלחמה הראשונה עם הפלשתים (ב) שאול מאבד את מלכותו משום שלא חיכה לשמואל. למה התעכב שמואל עד לרגע האחרון? לאיזה אירוע בתורה מקביל הסיפור, ומה משמעות ההקבלה? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרקים יג-יד - המלחמה הראשונה עם הפלשתים (ג) אל מול הפסיביות של שאול במערכה בולטת פעלתנותו של יונתן, היוצר לעצמו אות שיעיד על הסכמת ה' למהלכיו. בשיעור נדון, בין היתר, בשאלה אם אות זה התבסס על ניתוח הגיוני, ואם אין בנתינתו משום איסור ניחוש 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרקים יג-יד - המלחמה הראשונה עם הפלשתים (ד) לתיאור כישלונו של שאול והצלחתו של יהונתן במלחמה מצטרפת הקבלה מרשימה בהיקפה שעורך המקרא בין דמויותיהם לבין דמותו של גדעון השופט. השיעור יעסוק בעיקר בהקבלה זו ובמשמעותה הרעיונית 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרקים יג-יד - המלחמה הראשונה עם הפלשתים (ה) לקראת סיום המלחמה עם הפלשתים, משביע שאול את העם לבל יאכלו. האם צדק שאול במעשהו? האם נהג יהונתן כשורה? השיעור יעסוק בשאלות אלו ובשאלות אחרות הנוגעות לסיום המלחמה. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק טו - מלחמת שאול בעמלק (א) מצוות מחיית עמלק מעוררת שאלות מוסריות רבות, שלחלקן נתייחס בשיעור זה: מדוע הצטוו בני ישראל למחות את זכר עמלק? מה משמעות הפנייה של שאול לקיני לסור מתוך עמלק? מה היה חמור כל כך בהשארתו של אגג מלך עמלק בחיים? 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק טו - מלחמת שאול בעמלק (ב) לאחר שעמדנו על הסיבה להשארת אגג מלך עמלק בחיים, יש להבין מדוע מעשה זה כל כך חמור, עד שגרם לשאול לאבד את מלכותו. השיעור יעסוק בין השאר בשאלה זו, ובהיבט העקרוני של הנאה משלל מלחמות שבא בהן ציווי על החרמה מלאה. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק טו - מלחמת שאול בעמלק (ג) סיום הדיון במלחמת עמלק יעסוק בשתי שאלות מרכזיות: א. של מי היה המעיל שנקרע בסוף הסיפור, ומדוע נקט המקרא בלשון לא-ברורה בעניין; ב. מה היחס בין אבדן המלוכה בפרק זה לבין האבדן הנזכר כבר במלחמה נגד הפלשתים בפרק י"ג. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק טז - משיחת דוד בפרשת משיחת דוד ננזף שמואל פעמיים על ידי הקב"ה. השיעור עוסק בפשר התנהגותו של שמואל, ובדרך בה מלמד אותו הקב"ה את דרכי ההשגחה העליונה. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק טז - הרוח הרעה על שאול הרוח הרעה השורה על שאול מביאה בסופו של דבר את דוד לביתו. השיעור עוסק בדרך שבה כיוונה ההשגחה את דוד לבית שאול, במשמעות הרוח הרעה, ובתפנית שעבר דוד לאחר משיחתו על ידי שמואל. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק יז - דוד וגלית (א) בשיעור זה נעסוק בתחילת המערכה בין גלית ועם ישראל. נעמוד על הרקע להתנהלות חריגה זו של המלחמה, על תגובתו של שאול, ועל מערכת היחסים שבין דוד ואחיו ומשמעותה להבנת הסיפור כולו. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק יז - דוד וגלית (ב) בשיעור זה נמשיך את עיוננו במערכה בין דוד וגלית. נעמוד על הניגוד הספרותי שבין דוד לבין שאול ושבין דוד לבין גלית, וגם על נקודת הדמיון שבין צורת החשיבה של גלית לזו של שאול. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק יז - דוד וגלית (ג) בשיעור זה נסיים את דיוננו בפרשת דוד וגלית. מקום נרחב יוקדש לקשיים הרבים הקיימים ביחס שבין פרקנו לבין הפרק הקודם, ובמיוחד בשאלה מדוע לא הכיר שאול את דוד, שהיה המנגן שלו ונושא כליו. 04 - שיעורים בספר שמואל א
הרב אמנון בזק פרק יח - דוד בבית שאול לאחר הקרב בין דוד וגלית מתחיל שאול לגלות עוינות כלפי דוד. מה הם שורשי עוינות זו? האם צדק שאול בחשבו כי שירת הנשים מבטאת הערכה יתרה לדוד? כיצד הפכה העוינות ליראה ולפחד? על שאלות אלו ואחרות ננסה לעמוד בשיעור זה. 04 - שיעורים בספר שמואל א

עמודים