הרב אמנון בזק
הרב אמנון בזק הוא ר"מ של שיעור ב' בישיבת הר עציון, ומרצה לתנ"ך ולתושב"ע במכללת הרצוג ובבית המדרש לנשים במגדל עוז. הוא שירת במסגרת ה"הסדר" ברבנות הצבאית, הוסמך לרבנות וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. חיבר כמה ספרים על לימוד תנ"ך, וביניהם: 'שמואל א - מלך בישראל', 'שמואל ב - מלכות דוד', ו'נקודת פתיחה' - עיונים בפרשות השבוע. בספרו 'עד היום הזה' הוא מציג דרך כוללת כיצד להתמודד עם שאלות העולות מתוך ביקורת המקרא. מאות משיעוריו, כתובים ומוקלטים, נמצאים באתר בית המדרש הווירטואלי של ישיבת הר עציון. הרב בזק גם ערך ספרים רבים, וביניהם את ספרו של הרב עמיטל 'והארץ נתן לבני אדם' ואת סדרת ספרי המועדים של מכללת הרצוג.
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אמנון בזק פרק כ"א (1) / וְהוֹצֵאתִי חַרְבִּי מִתַּעְרָהּ בפרק כ"א יש אוסף של נבואות קצרות, שנושא אחד שוזר את כולן: החרב העתידה לבוא על ירושלים. ביחידה הראשונה בפרק יחזקאל משתמש במשל, שהמשמעות שלו מחודשת ומורכבת: "וְהִכְרַתִּי מִמֵּךְ צַדִּיק וְרָשָׁע". מה היחס בין המשל לנמשל? וכיצד יש להבין את הכללת הצדיקים בעונש העתיד לבוא? 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"א (2) / חֶרֶב מֶלֶךְ בָּבֶל בחלק השני של פרק כ"א מובאות כמה נבואות קצרות הממשיכות בנושא החרב העתידה לבוא על ירושלים. בין היתר, יחזקאל מתאר שימוש שעשה מלך בבל באמצעי כישוף וניחוש על מנת להחליט אם לעלות על ירושלים או על רבת בני עמון; הפור נפל על ירושלים, על מנת להגשים את נבואות החורבן, אך גם בני עמון לא יינקו. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ב / שלוש נבואות על חטאי ירושלים בפרק כ"ב שלוש נבואות על ירושלים, העבירות החמורות הנעשות בה והעונשים העתידים לבוא עליה. מן העניינים הבולטים בפרק: הקביעה שירושלים היא "עיר הדמים" ושאין בה אפילו צדיק אחד. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ג (1) / אהלה ואהליבה פרק כ"ג מתאר בפירוט את הזנות של שתי האחיות, שומרון וירושלים. נשווה בין נבואה זו ובין הנבואה הדומה לה שבפרק ט"ז, ונעמוד על הדמיון ועל השוני ביניהן. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ג (2) / אהלה ואהליבה (המשך) נמשיך לעסוק בחטאיהן של שתי האחיות ובעונשים החמורים העתידים לבוא עליהן. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק פרק כ"ד / נבואות עשרה בטבת מחציתו הראשונה של ספר יחזקאל נחתמת בשתי נבואות, שנאמרו שתיהן ביום עשרה בטבת שבו החל המצור על ירושלים. בשתי הנבואות מעשים סמליים, שאחד מהם כרוך בטרגדיה אישית קשה של יחזקאל. שתי נבואות אלו חותמות, כאמור, את קובץ הנבואות על ישראל עד החורבן, ובהן ייחתם בע"ה גם לימודנו בספר יחזקאל לשנה זו. 10 - עיון בספר יחזקאל
הרב אמנון בזק תכונת החסד - בין רות לדוד מגילת רות הינה מגילה רצופת מעשי חסד. בשיעורינו ננסה לראות כיצד מתחבר מוטיב החסד במגילת רות למלכותו של דוד בן ישי. נראה שגם מלכותו של דוד מתאפיינת במעשי חסד רבים, וכי בזכות חסדיה של רות, זכה גם דוד לכך שנעשו עמו חסדים בזמן מצוקתו. קש"ת - מגילת רות (הרב יעקב מדן)
הרב אמנון בזק אליהו על רקע תקופתו מדוע דווקא בתקופתו של אחאב, הופיע נביא כה מרכזי כאליהו? דווקא על רקע חוסר היציבות השלטונית של ממלכת ישראל, בולט חוזקה של מלכות עמרי ואחאב. התנ`ך מתאר את עוצמתה של ממלכת ישראל בימי מלכים אלו ומקביל בינם ובין אברהם ודוד, אך יחד עם זאת מדגיש שעבדו עבודה זרה ושמיסדו את העבודה הזרה בישראל בימיהם. רק דמות חזקה ועוצמתית כאליהו יכולה הייתה להתמודד עם מלכים אלו. קש"ת - פרקי אליהו
הרב אמנון בזק נביא עצמאי או פועל בצו ה'? כאשר גזר אליהו על עצירת הגשמים, האם הוא פעל מיוזמתו או בציווי של ה'? לדעת מפרשים רבים, המקרא מתייחס בשלילה ליוזמתו העצמאית של אליהו, אולם מהפסוקים נראה שאין הדבר כך. התנ`ך מבקר את נסיונו של אליהו (כמו גם את זה של שמשון) לתלות את עצירת הגשמים ביכולתו שלו, ואת התעלמותו מתלותו המוחלטת בקב`ה. ביקורת זו באה לידי ביטוי בשלושת סיפורי אליהו הראשונים: כלכלתו ע`י העורבים, מילוי כד הקמח וצפחת השמן של האישה האלמנה מצרפת וסיפור מותו של בנה. קש"ת - פרקי אליהו
הרב אמנון בזק מפגש אליהו עם עובדיה ועם אחאב דמותו של עובדיה כ`ירא ה' מאד` מצד אחד, ומצד שני היותו אחראי על ביתו של אחאב, הופכת את המפגש בינו ובין אליהו לטעון ביותר. באמצעות קריאה מדוקדקת ניתן לעמוד על הטענות החבויות בדברי השניים, ולהבין את הקשרן. בהמשך נפגש אחאב עם אליהו וטוען כלפיו `עכר ישראל`, מה משמעות ביטוי זה, ומדוע משתמש בו אחאב כלפי אליהו? קש"ת - פרקי אליהו
הרב אמנון בזק מעמד הר הכרמל בשיעור זה ננתח את אופן פעולתו של אליהו במעמד הר הכרמל, ונראה כיצד הפעולות של אליהו מזכירות מאורעות חשובים שהתרחשו בהיות בני ישראל במדבר. בסוף הדברים נבחן את תפילתו של אליהו לקב`ה המהווה תיקון מסוים לדרך התנהלותו בעבר. קש"ת - פרקי אליהו
הרב אמנון בזק תוצאות מעמד הר הכרמל לאחר מעמד הר הכרמל מבטיח אליהו לאחאב שירד גשם, אך מדוע נדרש נערו של אליהו לעלות שבע פעמים בטרם נראה לעיניו הענן? בהמשך השיעור נבחן את תגובתה של איזבל למעמד הר הכרמל, ונראה כיצד תגובתה מביאה את אליהו לידי ייאוש גדול. מדוע מתייאש אליהו? האם הדבר נובע מאיומיה של איזבל, או שמא מדובר בסיבה שונה? קש"ת - פרקי אליהו
הרב אמנון בזק לא באש ה' לאחר שאליהו ממשיך להיות רדוף הוא בורח למדבר ומתרחק מחברת אנשים. פרשנים ומדרשים רבים עוסקים בשאלה מה משמעותה של התנתקות זו? האם אליהו נהג נכון? בשיעור נבחן את האספקטים השונים שמעלים הפרשנים, נשווה את תגובתו של אליהו למצב העם לתגובתם של מנהיגים אחרים, ונראה את תגובתו של הקב`ה להתנהגות זו של אליהו. קש"ת - פרקי אליהו
הרב אמנון בזק משיחת אלישע בשיעור זה נבחן את האופן שבו אליהו מושח את אלישע לנביא תחתיו. מה פשר השלכת האדרת כלפי אלישע? האם מדובר במעשה סטנדרטי או שמא יש כאן בחינה כלשהי של אליהו את אלישע. בהמשך הדברים נעמוד על דמותו של אלישע, ועל ההבדל הגדול בינו ובין אליהו בכל הנוגע לחיבור לעם ישראל. קש"ת - פרקי אליהו
הרב אמנון בזק פרשת כרם נבות פרשת כרם נבות היזרעלי מעמידה אותנו שוב לנוכח דמותו המורכבת של אחאב, והפעם מדובר בפן המוסרי. בשיעור זה נראה שלמרות שאחאב עצמו לא לקח חלק פעיל ברצח נבות, תוכחת אליהו כלפיו מדגישה את אחריותו על המעשה, ואף יוצרת זיקה בין שחיתות בעבודת ה' ובין שחיתות מוסרית. קש"ת - פרקי אליהו
הרב אמנון בזק אחזיהו אחזיהו, בנו של אחאב, הוא דמות פחות דומיננטית ומורכבת מאביו. אחזיהו דורש בבעל זבוב ועקב כך אליהו מנבא לו את מותו, דבר שגורם לאחזיהו לנסות ולפגוע באליהו. נבחן את תגובתו של אליהו לשליחים ששולח לו אחזיהו, ונשווה זאת לתגובת שמואל הנביא כלפי המשלחת ששולח שאול לתפוס את דוד. קש"ת - פרקי אליהו
הרב אמנון בזק עליית אליהו בסערה השמימה המסלול שאותו עובר אליהו בטרם עלייתו השמימה כולל מספר אתרים בעלי משמעות סימלית, והוא אף מקביל בחלקו למסלול שעברו בני ישראל בעת הכניסה לארץ. בשיעור זה ננתח את הדרך שעובר אליהו עד עלייתו השמימה ואת הדינמיקה המתנהלת בינו ובין אלישע במאורע זה. בסוף השיעור נסכם בקצרה את שלמדנו על דמותו של אליהו, ונשווה זאת לדמותו כפי שהיא נתפסת במדרשי חז`ל ובימינו. קש"ת - פרקי אליהו
הרב אמנון בזק פרשת ויקרא, קרבן עולה ויורד פרשת ויקרא, קרבן עולה ויורד קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת צו, דין פיגול בפשוטו של מקרא ובמדרש ההלכה פרשת צו, דין פיגול בפשוטו של מקרא ובמדרש ההלכה קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת במדבר קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק דמותו של חנוך בפרשות הפתיחה של ספר בראשית מתוארות ארבע דמויות משמעותיות: אדם, חנוך,נח ואברהם. כיצד משתלבת דמותו של חנוך ברביעיה זו? האם חנוך היה צדיק גמור או שמא דמותו אינה מושלמת? בשיעור זה ננסה לבנות מהלך מסודר באשר להדרגתיות שיש בין ארבע הדמויות הללו, בעיקר ביחס שבין עבודת ה' לבין המעורבות בעולם של הצדיק. קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת השבוע - פרשת וארא פרשת השבוע - פרשת וארא קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק פרשת השבוע פרשת ויקרא פרשת השבוע פרשת ויקרא קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק ראש חודש ניסן קש"ת - פרשת השבוע
הרב אמנון בזק בין דור יוצאי מצרים לדור הכניסה לארץ ספר דברים נפתח בנאום ההיסטורי של משה רבנו, בו הוא מתאר את קורותיהם של דור יוצאי מצרים לעומת דור הכניסה לארץ. עיון בפרקים הראשונים של פרשתנו מלמד כי ההבדל המרכזי בין הדורות - הבדל שהוביל לכשלון הדור הראשון ולהצלחת דור הבנים - הינו תכונת השמיעה בקול ה' במצבים משתנים. דור יוצאי מצרים נפל בנקודה זו, ואילו דור הבנים נשאר נאמן לצו ה'. קש"ת - פרשת השבוע

עמודים