הרב עזרא ביק

הרב עזרא ביק משמש כר"מ בישיבת הר עציון מאז שעלה ארצה מניו יורק, בשנת תשל"ט. הוא הוסמך לרבנות וסיים תוארM.S. בישיבה אוניברסיטה וכן סיים תוארM.A. בפילוסופיה באוניברסיטת קולומביה. כיום מנהל הרב ביק את בית המדרש הוירטואלי ע"ש ישראל קושיצקי שליד ישיבת הר עציון.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עזרא ביק שיעור 14 - פסח (ב) - חמץ מדוע החמץ אסור בפסח אפילו ב'בל יראה'. מה הקשר בין פסח לשבועות, חג מתן תורה? החמץ מייצג את החירות הבלתי מוגבלת שעבד שרק יצא לחופשי עדיין לא יכול להתמודד עימה. לו מתאים לאכול מצה, לחם עוני. רק לאחר חמישים יום של הכנה הוא יכול להגיע לחיבור שבין היותו בן חורין לבין קבלת עול התורה ולאכול חמץ. יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 15 - תפילה התפילה מוגדרת עבודה ועיקרה בקשה מאת ה'. הבקשה מאת ה' מבטאת את תלותנו המוחלטת בו - את היותנו עבדים של הקב"ה. לכן התפילה היא קבועה ואחידה, כי צורכנו הבסיסים אינם משתנים ויש לבקש עליהם באופן קבוע. נעמוד על הבטים של התפילות השונות בהתייחס לזמנם ול'תפילות אבות יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 16 - ערבות ערבות היא עקרון הלכתי העומד ביסוד מצוות רבות ביהדות. כל עוד יש יהודי שעדיין חייב במצוה, לדוגמא בקידוש, גם מי שיצא ידי חובה עדיין חייב. כנסת ישראל היא הברית בין הישות הקרויה ישראל לבין הקב"ה והיחידים אחראיים לשמירה של הברית על ידי הכלל כולו. ערבות איננה מבוססת על אהבה ונתינה, אלא על אחריות והיא מחויבות של יהודי כלפי יהודי אחר גם בתחומים אחרים מלבד העניין ההלכתי. יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 17 - צדקה וחסד יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 18 - אותות יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 19 - ברכות התורה יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 20 - ברכות יומיות נוספות יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 21 - חנוכה בדרך כלל אננו חוגגים ניסים אלא את ההישג: החרות, מתן התורה. לעומת זאת בחנוכה על פי הגמרא אנחנו מציינים את נס פך השמן. הסיבה לכך היא שמשמעות הנס היא שיכולת להתעלות מעל הנסיבות ההיסטוריות; שגם דבר שנראה מת ואבוד יכול להדלק מחדש. הדלקת נרות חנוכה מביאה לביתנו יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 22 - עמידה לפני ה' הרמב"ם מפרט את הדברים שמעכבים את התפילה. הטהרה הכרחית כי תפילה כוללת עמידה לפני הקב"ה - השראת שכינה. ההכנות לתפילה שאינן מעכבות נובעות מתפיסת התפילה כעמידה בפני המלך. נדון בתוכן הברכות עצמן ובבקשה לקבלת התפילה. יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 23 - בית כנסת וקהילה בית הכנסת אינו בית ה' אלא הבית של כנסת ישראל, מקום לקהילה להתכנס ולהתפלל לה' שנמצא בכל מקום. תפילה בציבור עדיפה על תפילת יחיד משום שתפילת הציבור נשמעת תמיד. הקהילה מהווה את סכום כל הזכויות של היחידים ומשם כוחה. ההידמות לה' כוללת אינסוף ערכים שהיחיד לבד אינו יכול להכיל ולכן הקהילה מגיעה יחד לדרגה גבוהה יותר של שלמות מהדרגה אליו יכול להגיע היחיד ויומרת יחד דמות שלמה יותר של הקב"ה. התפילה בציבור היא שילוב ייחודו של היחיד עם ייחודם של אחרים ולכן התפילה העיקרית היא תפילת לחש שכל אחד מתפלל לבד אך במקביל לאחרים ובלשון רבים. יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 24 - בין שבת ליום טוב בשבת לא יוצרים כדי להאזין לצירה שפועמת מתוכנו, מבפנים. לעומת זאת ביום טוב לא יוצרים כדי להאזין לנוכחותו של הקב"ה ולצמוח יותר מן הרגיל. לחגים יש תכונות שאדם לא יכול להשיגם בעצמו. לדוגמא אדם אינו יכול להשיג את החירות בעצמו אלא זקוק לכוחו של הקב"ה. בשונה משבת ביום טוב לא השביתה כשלעצמה היא העיקר אלא סילוק המפריעים החיצוניים הנגרמים מעיסוק בעבודה, במלאכות. בחול המועד יש היפרדות ממטלות שמאפשרת מספר ימים להטמעת הסגולות הטרנסצנדנטיות. את הסגולות האלו צריך לחוות במועדים בכל שנה מחדש. יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק שיעור 25 - מוות ואבלות האבל עצמו חווה את המוות בשל כך שמשפחה היא אחדות וכשחלק ממנה מת מת חלק בכל אחד מבני המשפחה. בשל כך חייבים בני משפחה לשבת שבעה ולא החברים האוהבים. התקופה שבה האדם אונן מסמלת את הניכור מאלוקים בגלל המוות. השבעה מסמלת את הניכור מהחברה. השלושים הוא ניכור של האדם מעצמו. את האחדות עם עצמו הוא ישיג רק לאחר אחדות עם הקב"ה ועם החברה. גם כהוא שלם הוא עדיין יכול להיות עצוב ולכן יש מנהגי אבלות לשנים עשר חודש. השבת גוברת על האבלות. יסודות החיים ההלכתיים
הרב עזרא ביק ברכות השחר בסדרת שיעורים זו ננסה להבין את החלקים השונים המרכיבים את סדר התפילה, ונתחיל בברכות השחר. נתמקד בשיטת הרמב"ם לפיה את ברכות השחר מברכים רק כאשר נתקלים בתופעה המוזכרת בברכה (למשל – מברכים "הנותן לשכוי בינה" רק כאשר שומעים תרנגול) ונסביר כי גם לשיטתו ברכות השחר אינם חלק מ"ברכות הראיה" - מטרתם של חז"ל אינה לומר לנו איך להגיב לחוויה אנושית מרשימה, אלא להיפך, להסב את תשומת ליבנו לפן של הקיום האנושי שהיינו מתעלמים ממנו אחרת. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק ברכת "אשר יצר" בשיעור זה נעסוק בברכת אשר יצר. מתוך עיון במספר קשיים בנוסח הברכה, נראה כי מהות הברכה היא ביטוי לכרתנו בחוסר היציבות של החיים, ואת חיוניותו של הקב"ה בתמיכה תמידית בעצם חיינו. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק ברכת "אלוקי נשמה" בשיעור זה נעסוק בברכת "אלוקי נשמה". המפתח להבנת ברכה זו הוא ראייתה כמתייחסת לתהליך ההתעוררות, המעבר בין שינה לערות, ובאופן עמוק יותר - ממצב של דמוי מוות למצב של חיים. הברכה אינה מתייחסת לשום תכונה מסוימת של החיים, אלא לעובדה הבסיסית של להיות חי. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק ברכת "המעביר שינה מעיני" בשיעור זה נעסוק בברכת "המעביר שינה מעיני ותנומה מעפעפי". ברכה זו איננה סיכום לשינה, אלא הקדמה לערות: אנו מבקשים מה' לסייע לנו לחיות את היום באופן ראוי, בדרך שתאפשר לנו לעבוד את ה' ככל האפשר. ברכה זו מסיימת את ברכות השחר בכך שהיא מכוונת אותנו למטרה האולטימטיבית של ההתעוררות - עבודת ה'. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק ברכת התורה שיעור זה יתמקד בברכות התורה. ראשית, נראה כי ברכות אלו הן חלק מן התפילה, למרות שממבט ראשן הן נראות כברכת המצוות. לאחר מכן נסביר את מהותן של ברכות אלו, המבטאות את הנקודה כי התורה היא רכיב מהותי בחייו של היהודי, לא פחות מאשר נשימה. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק "לעולם יהא אדם" בשיעור זה נתמקד בתפילת "לעולם יהא אדם" המופיעה בין מופיעה בין ברכות השחר לבין חלק ה"קורבנות". יש בראשונים שתי גישות להסבר מהותה של תפילה זו: על פי גישה אחת, ברכה זו היא ברכה על קידוש השם המשתמע מקיום העם היהודי, ועל פי גישה שנייה התפילה היא מעין זכר לזמנים בהם לא היה נותן לומר את קריאת שמע בשל רדיפה דתית. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק "פרשת הקורבנות" בשיעור זה נעסוק ב"פרשת הקרבנות", על פי שיטתו של רבינו יונה הטוען כי אמירת ה"קרבנות" היא חובה. נסביר כי אמירת הקרבנות איננה תפילה ועבודה שבלב, אלא יצירת קשר בין העולם הגשמי לבין העולם הרוחני. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק פסוקי דזמרה בשיעור זה נתמקד בפסוקי דזמרה. בשיעור נציע שני כיוונים להבנת הצורך באמירתם. כיוון אחד הוא שמדובר ב'פרוטוקול' של פנייה למלך - זה פשוט לא מנומס – להתפרץ אל המלך ולפתוח היישר ברשימת דרישות, כמו שאדם עושה במכולת. כיוון שני הוא שפסוקי דזמרה מכוונים כלפי האדם עצמו, כתהליך של גילוי עצמי והארה מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק קדיש ו"ברכו" בשיעור זה נסביר מדוע יש צורך ב"קדיש" ו"ברכו" לפני ברכות קריאת שמע. תפקידם הוא הפיכת מקבץ האנשים אשר הזדמנו לתפילה ל"ציבור", והכנה להמשך: "ברכו" הוא הכנה לברכות קריאת שמע, והקדיש הוא הכנה לתפילת לחש. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק ברכות קריאת שמע - יוצר אור בשיעור זה נתחיל לעיין בברכות קריאת שמע, ונפתח בברכת "יוצר אור". נתמקד בכמה אספקטים של הברכה, ובהם אזכור המלאכים ואמירת הקדושה על ידם, עיסוק הברכה בחילופין שבין היום והלילה ולא ביום והלילה כשלעצמם וה"אור החדש" המוזכר בסופה, ונראה כיצד הם מסבירים את מהות הברכה. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק ברכות קריאת שמע - אהבה רבה בשיעור זה נעסוק בברכה השנייה, של קריאת שמע, ברכת אהבה רבה. נראה כי הברכה אמנם עוסקת בתורה, אבל לא במתן תורה, אלא בחיוב והרצון שלנו ללמוד תורה. כמו כן, נסביר את מהות ה"אהבה" שבברכה. מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק ברכת גאל ישראל בשיעור זה נעסוק בברכת "גאל ישראל". הבנת מהות הברכה תסייע להבין את הקשר של הגאולה לקריאת שמע, את פשר ה"אמת" המודגש שוב ושוב בברכה, ואת החובה שלא להפסיק בין "אני ה' אלוקיכם" לבין "אמת". מבנה וסדר התפילה
הרב עזרא ביק גאולה ותפילה בשיעור זה נעסוק בקשר שבין קריאת שמע לבין תפילת לחש. נראה על אף שמדובר בשתי מצוות שונות, קיים קשר ביניהן: מיציאת מצרים למדנו שה' הוא האדון לגורלנו ואנחנו עבדיו, ומתוך נקודת מבט זו נו נגשים לעבדו בתפילה. מבנה וסדר התפילה

עמודים