הרב מרדכי ברויאר
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב מרדכי ברויאר אוהב ה' שערי ציון ירושלים היא עירם של כל היהודים - בין אלו שנולדו בה ובין אלו שנולדו בעיר אחרת אך מצפים לבניינה, ודברי הרב ברויאר מהדהדים את נאומו של עגנון בקבלת פרס הנובל: "אבל בכל עת תמיד דומה הייתי עלי כמי שנולד בירושלים".
הרב מרדכי ברויאר יום ירושלים - אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה מזמור פ"ז שבתהילים עוסק בשבחה של ירושלים. חז"ל דרשו ממנו את אמרתם הידועה - "אחד הנולד בה ואחד המצפה לראותה". ואכן, נראה מהמזמור שכשהקב"ה יכתוב את מוצאו של כל אחד מבני האדם, כל היהודים ייכתבו על שם ירושלים, בלי קשר למקום הולדתם.