הרב אביעד ברטוב
מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב אביעד ברטוב יום טוב שני מהו הגדר ההלכתי של יום טוב שני לאחר שפסקו מלקדש את החודש על-פי הראיה? כיצד צריך לנהוג תושב חו`ל שמגיע לארץ ישראל לחגים? האם בן ארץ ישראל צריך לשמור על יו`ט שני במהלך טיול בחו`ל? אילו מקומות מוגדרים בחו`ל לעניין זה? מה דין העיר אילת? בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב איסור חמץ במקדש ובגבולין במשניות בסוף הפרק הראשון של מסכת פסחים, אנו מוצאים את המעבר מעיסוק באיסור חמץ בגבולין, לאיסור חמץ במקדש. מהו הרעיון מאחורי הסימנים אותם עשו הכהנים לעם בערב הפסח? כיצד עניין זה מתקשר לאיסור הקרבת השאור והדבש על המזבח? בשבתך בביתך פסחים
הרב אביעד ברטוב אין אבלות לקטן מוות של קרוב משפחה מדרגה ראשונה מטיל על האדם את י"א חיובי האבלו. בשבתך מועד קטן
הרב אביעד ברטוב י"א חיובי אבלות מותו של קרוב משאיר את האדם עם תחושת חידלון. עד לפני מספר שעות הקרוב היה חלק משגרת חייו, והנה הגיע המוות והפסיק את השגרה. בשבתך מועד קטן
הרב אביעד ברטוב י"א חיובי אבלות – המשך בשיעור זה נמשיך לעסוק בי"א חיובי אבלות. בשבתך מועד קטן
הרב אביעד ברטוב י"א חיובי אבלות כיבוס, סיכה, רחיצה, תשמיש המיטה ונעילת הסנדל. בשבתך מועד קטן
הרב אביעד ברטוב הספד – יקרא דחיי או יקרא דשכבי? בשיעור זה נעמוד על השאלה מהי מטרת ההספד: יקרא דשכבי - כבוד הנפטר, יקרא דחיי - כבוד החיים. בשבתך מועד קטן
הרב אביעד ברטוב 22: התרת נדרים כחזרה בתשובה עקירת הרצון בהתרת נדרים
הרב אביעד ברטוב "שכל המודה במצוות שרצים מודה ביציאת מצרים" - עיון בדיני טומאת שמונת השרצים לאור פשטי המקראות המאמר משלב עיסוק בדיני טומאת שרצים עם ממד האיסור והיתר שבהם, ומסביר את החידוש שבדין זה.

עמודים