הרב עמיחי גורדין

הרב עמיחי גורדין למד במשך חמש עשרה שנה בישיבת הר עציון. מתוכם ישב כעשר שנים בשיעור של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין שאליו הוא מתייחס כרבו המובהק וממנו הוא שואב את תורתו וכוחו. הוא לימד כר"מ בישיבות התיכוניות 'נתיב מאיר' ו'שעלבים', בישיבה האחרונה גם כיהן כשנתיים כסגן ראש ישיבה. יחד עם חבריו לשיעור הרב חיימי נבון ושמעוני גרטי הובילו את פרויקט הוצאת ספרי הרב אהרן ליכטנשטיין לאור. בשנת תשס"ח הצטרף לצוות ישיבת הר עציון והוא משמש כר"מ לבני שיעור ב'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עמיחי גורדין שיחת סליחות (שיחה)
הרב עמיחי גורדין משמעותה של פסיקת ההלכה (שיחה)
הרב עמיחי גורדין תוכנית צורים (שיחה)
הרב עמיחי גורדין אדם וחוה אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין האדם הטבעי אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין האדם שולט בעצמו אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין כיבוש היצר אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין החובה המוסרית לחלוק את עולמך הפנימי אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין ראיית פנים וחוץ אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין חלוקת העולם הפנימי עם אחרים אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין חשיבות הקשר הנפשי אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין ההבדל בין גברים לנשים ומיצוי יכולת אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין חטא אדם וחטא חוה אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין ההבדל שיוצר חיבור יותר טוב אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין שתי הפנים של החברות אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין התגלות ה בעולם וחבר אמיתי אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין שני סוגי קשר בנישואין אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין הדגשת הכלל והפרט והשילוב ביניהם אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין קשר בין בני זוג-חיבור ויצירה אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין והלכת בדרכיו-אדם ובורא אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין רצינות ומעשים אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין מחויבות של ברית אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין ברית האמונה אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין הברית בקשר לתיעול היצר אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין משמעות ברית הנישואין אדם וביתו

עמודים