הרב עמיחי גורדין

הרב עמיחי גורדין למד במשך חמש עשרה שנה בישיבת הר עציון. מתוכם ישב כעשר שנים בשיעור של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין שאליו הוא מתייחס כרבו המובהק וממנו הוא שואב את תורתו וכוחו. הוא לימד כר"מ בישיבות התיכוניות 'נתיב מאיר' ו'שעלבים', בישיבה האחרונה גם כיהן כשנתיים כסגן ראש ישיבה. יחד עם חבריו לשיעור הרב חיימי נבון ושמעוני גרטי הובילו את פרויקט הוצאת ספרי הרב אהרן ליכטנשטיין לאור. בשנת תשס"ח הצטרף לצוות ישיבת הר עציון והוא משמש כר"מ לבני שיעור ב'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עמיחי גורדין צדדים נוספים בברית הנישואין אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין אהבת והערכת הזולת ושקיפות אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין הנישואין כהלכתם- קהילה חינוכית אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין הזוג חשוך הילדים אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין הקדמה לאדם וביתו אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין פרק א וב בבראשית אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין האדם ככפוף לוקי הטבע אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין דחית סיפוקים אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין יצרים חצי ראשון אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין יצרים חצי שני אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין הצורך באשה אנושית-א אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין קריאת השמות לחיות אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין אדם וביתו - שיעור 19 אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין אדם וביתו - שיעור 25 אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין אדם וביתו - שיעור 26 אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין אדם וביתו - שיעור 27 אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין דף יומי יבמות ב. - כט: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי עירובין ב. - ג. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי ברכות ב. - ו: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי מועד קטן ב. - ז. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי שבת ב. - ז: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי חגיגה ב. - ט. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי מעילה ב. - ט. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי מנחות ב. - ט: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי נידה ב. - ט: דף יומי

עמודים