הרב עמיחי גורדין

הרב עמיחי גורדין למד במשך חמש עשרה שנה בישיבת הר עציון. מתוכם ישב כעשר שנים בשיעור של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין שאליו הוא מתייחס כרבו המובהק וממנו הוא שואב את תורתו וכוחו. הוא לימד כר"מ בישיבות התיכוניות 'נתיב מאיר' ו'שעלבים', בישיבה האחרונה גם כיהן כשנתיים כסגן ראש ישיבה. יחד עם חבריו לשיעור הרב חיימי נבון ושמעוני גרטי הובילו את פרויקט הוצאת ספרי הרב אהרן ליכטנשטיין לאור. בשנת תשס"ח הצטרף לצוות ישיבת הר עציון והוא משמש כר"מ לבני שיעור ב'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עמיחי גורדין דף יומי מגליה ב. - יב. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי ביצה ב. - יב: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי כריתות ב. - יג: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי סוכה ב. - כה: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי יומא ב. - ל. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי פסחים ב. - לח: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי עירובין ד. - ז. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי ברכות ז. - יג: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי תענית ז: - טו. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי ח. - יג: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי שבת ח: - טז: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי שבת קד: - קט: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי חגיגה י. - טז. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי מעילה י. - כ. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי שבת קיא: - קטו. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי שבת קטז: - קכו: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי נידה יא. - יט. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי מנחות יא. - יט: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי שבת קכז: - קלב. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי שבת קלג. - קמ: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי מגילה יג. - יח. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי שבת קמא: - קמג: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי שבת קמד: - קנג. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי ברכות יד. - כ: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי ראש השנה יד. - כב. דף יומי

עמודים