הרב עמיחי גורדין

הרב עמיחי גורדין למד במשך חמש עשרה שנה בישיבת הר עציון. מתוכם ישב כעשר שנים בשיעור של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין שאליו הוא מתייחס כרבו המובהק וממנו הוא שואב את תורתו וכוחו. הוא לימד כר"מ בישיבות התיכוניות 'נתיב מאיר' ו'שעלבים', בישיבה האחרונה גם כיהן כשנתיים כסגן ראש ישיבה. יחד עם חבריו לשיעור הרב חיימי נבון ושמעוני גרטי הובילו את פרויקט הוצאת ספרי הרב אהרן ליכטנשטיין לאור. בשנת תשס"ח הצטרף לצוות ישיבת הר עציון והוא משמש כר"מ לבני שיעור ב'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עמיחי גורדין דף יומי שבת סג: - סט: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי עירובין סד. - סז. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי עירובין סח: - עג. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי שבת סט: - עג. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי עירובין עד: - פ: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי שבת עד: - פ: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי פסחים עט. - קכא: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי עירובין פב. - פו. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי שבת פב. - פו: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי עירובין פז. - פט. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי שבת פח. - צא: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי עירובין צא. - צד. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי שבת צב: - צז. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי עירובין צה. - קא: דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי עירובין קב: - קה. דף יומי
הרב עמיחי גורדין דף יומי שבת צח. - קג: דף יומי
הרב עמיחי גורדין בענין נדר דף יומיומי חולין
הרב עמיחי גורדין שחיטת כותי דף יומיומי חולין
הרב עמיחי גורדין מה נשתנה חמץ מכל יסורים שבתורה ערב הורים לקראת פסח תשעג
הרב עמיחי גורדין באימה וביראה בענווה ובשמחה קנייני תורה
הרב עמיחי גורדין אדם וביתו - שיעור 1 השיעור עוסק בכלים להתרוממות מהאדם הטבעי, של פרק א' בבראשית, לאדם האנושי. יש ביניהם הבדל בתשוקה לחיי נצח [הנצחה], ובתשוקה לידע. הבדלים אלו מבוטאים על ידי עץ הדעת ועץ החיים. משמעותו של הידע לאדם. קש"ת - אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין אדם וביתו - שיעור 2 השיעור עוסק בכלים להתרוממות מהאדם הטבעי, של פרק א' בבראשית, לאדם האנושי. יש ביניהם הבדל בתשוקה לחיי נצח [הנצחה], ובתשוקה לידע. הבדלים אלו מבוטאים על ידי עץ הדעת ועץ החיים. משמעותו של הידע לאדם. קש"ת - אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין שיעור 3 התרוממותו העיקרית והחשובה ביותר של האדם מטבעי לאנושי היא על ידי הנסיגה. על ידי הציווי האלוקי המנוגד לטבע [לא לאכול מעץ הדעת]. על ידי הבחירה החופשית של האדם לא לעשות מעשה מסוים, מתוך הכרה באחר האלוקי, האדם מגיע לדרגת אנושיות, ומתוך כך גם ליכולת להכיר בזולת האנושי. קש"ת - אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין שיעור 4 השיעור עוסק בנתינת המקום לזולת. על מנת ליצור קשרים משמעותיים בין איש לאישה, צריך לכבד אחד את השני. לרצות לשמוע ולהבין את מקומו של בן הזוג. מתוך אכפתית מרצונותיו ודעותיו של האחר, אפשר להגיע לפשרות ולרצון טוב. חיים ללא זוגיות ונתינת מקום לאחר הם פרישה מהציבור. קרבה זה דבר נפשי, הנוצר מהזדהות עם האחר. קש"ת - אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין שיעור 5 השיעור עוסק ב`לא טוב היות האדם לבדו`. חשיבות השיתוף בין בני האדם, הצורך החזק של האדם להיות מובן, וההבנה כפותרת מתחים ובעיות בקשרים בין אישיים. מקומה של האישה כבת ברית, ולא רק כנקבה. שותפה לחיים, לחוויות, ולהבנה. קש"ת - אדם וביתו

עמודים