הרב עמיחי גורדין

הרב עמיחי גורדין למד במשך חמש עשרה שנה בישיבת הר עציון. מתוכם ישב כעשר שנים בשיעור של מו"ר הרב אהרן ליכטנשטיין שאליו הוא מתייחס כרבו המובהק וממנו הוא שואב את תורתו וכוחו. הוא לימד כר"מ בישיבות התיכוניות 'נתיב מאיר' ו'שעלבים', בישיבה האחרונה גם כיהן כשנתיים כסגן ראש ישיבה. יחד עם חבריו לשיעור הרב חיימי נבון ושמעוני גרטי הובילו את פרויקט הוצאת ספרי הרב אהרן ליכטנשטיין לאור. בשנת תשס"ח הצטרף לצוות ישיבת הר עציון והוא משמש כר"מ לבני שיעור ב'.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב עמיחי גורדין דף יומי עירובין ח. - יג:
הרב עמיחי גורדין 19: סוגי הצרעת לפנינו חמישה סוגי צרעת. ננסה לבחון את ההבדלים הבסיסיים שביניהם, ודרכם לעמוד על עקרונות יסודיים בדיני הצרעת.
הרב עמיחי גורדין משמעות חנוכה
הרב עמיחי גורדין קש"ת - אדם וביתו
הרב עמיחי גורדין סיום הדף היומי, תשס`ה - רבי מאיר שפירא ניצח את מייקל ג'ורדן מדוע כדאי ללמוד דף יומי?
הרב עמיחי גורדין אדם וביתו

עמודים