הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי סותר (ב) – סתירה בכלים שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי סותר (ג) – סתירה בכלים (ב) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי סותר (ד) - כיסויי כלים וקרקעות שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי סותר (ה) – תשמישי קרקע ופתחים (א) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי סותר (ו) – תשמישי קרקע ופתחים (ב) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי סותר (ז) – גדרי איסור תקיעה והחשש שמא יתקע שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מסקנות מעשיות מן הדיונים  בענייני בונה, סותר, ומכה בפטיש שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מסקנות מעשיות מן הדיונים בענייני בונה, סותר, ומכה בפטיש (ב) בשנה זו נמשיך לעסוק במלאכות שבת. בשבועות הקרובים [3-4 שבועות] נשלים הדיון בהיבטים מעשיים של ענייני בונה, בעיקר סביב פתיחת קופסאות ושקיות מאכל. לאחר מכן, נשוב לעסוק במלאכות שונות שטרם טיפלנו בהן. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מסקנות מעשיות מן הדיונים בענייני בונה, סותר, ומכה בפטיש (ג) - פתיחת קופסאות שימורים בשבת (ב) מסקנות מעשיות מן הדיונים בענייני בונה, סותר, ומכה בפטיש (ג) - פתיחת קופסאות שימורים בשבת (ב) שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי הצובע (א) מלאכת הצובע ממוקמת ברשימת יג המלאכות של עשיית הבגד, המוזכרות במשנה בשבת עג. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי הצובע (ב) – מגמת הצובע כמגדיר המלאכה מגמת הצובע כמגדיר המלאכה שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי הצובע (ג) – צביעה של קיימא צביעה של קיימא שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי צובע (ד) – עושה "עין הצבע" עושה "עין הצבע" שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי צובע (ה) – צביעה באוכלין צביעה באוכלין שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי צובע (ו') – כוחלת, פוקסת ואיפור בשבת כוחלת, פוקסת ואיפור בשבת שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי צובע (ז') – צובע אחר צובע צובע אחר צובע שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי צובע (ח') – פרטי דינים בעניין צובע פרטי דינים בעניין צובע שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מנפץ (א') – יסוד המלאכה: בין מלבן לטווה יסוד המלאכה: בין מלבן לטווה שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מנפץ (ב') – ניפוץ פשתן ניפוץ פשתן שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי טווה (א') – יסוד המלאכה יסוד המלאכה שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי טווה (ב') – עשיית לבדים עשיית לבדים שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי טווה (ג') – טוויה ביד, עשיית פתילה, פוקסת טוויה ביד, עשיית פתילה, פוקסת שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי מבעיר (א') - הבערה ללאו יצאה או לחלק בתורה נאמר "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת", ונחלקו התנאים בסיבה לייחוד פסוק בפני עצמו למלאכת מבעיר: לדעת רבי יוסי הבערה ללאו יצאה, היינו שהכתוב בא להמעיט מחומרת מלאכת מבעיר ולהעמידה על איסור לאו בלבד, ולא כרת או סקילה. לדעת רבי נתן, לעומת זאת, הבערה לחלק יצאה, היינו שהכתוב, על ידי מלאכת מבעיר, לימד אותנו שניתן לחייב על כל מלאכה בפני עצמה. בשיעור נעסוק בשאלה האם יש השלכה למחלוקת זו על דיני "נר של אבטלה" ביום טוב, הבערת אש ללא צורך. בנוסף, נדון האם יש מקום להקל גם בנר של יום הכיפורים. שיעורים בהלכות שבת
הרב ברוך גיגי יסוד החיוב במנהג
הרב ברוך גיגי הקצאת משאבים לאומיים מהן אמות המידה לקביעת סדרי עדיפות בהקצאת משאבים לאומיים? מאיזה סוגיות ניתן לדלות מקורות לשאלות אלו? מדוע לא עסקו בשאלה זו בספרות השו"ת?

עמודים