הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי שלוש תפילות ביום יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי קריאת שמע (ג) – "ומה הוא קורא?" בשיעור האחרון, הבאנו את תמצית השיטות באשר להיקף החיוב של קריאת שמע. היום, נדון בשיטות אלה מנקודת מבטם של הפסוקים. דבר זה ייעשה תוך פיתוח כיוון המחשבה שהעלנו בשיעור הראשון. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי ציצית חלק ד' – הזכרת יציאת מצרים נחלקו המנהגים האם יש להזכיר את יציאת מצרים בפרשת ציצית בלילה. במהלך השיעור נעמיק במחלוקת זו, ננסה להבין את הקשר בין זכירת יציאת מצרים לקבלת עול מלכות שמיים של קריאת שמע, ואת הקישור למצוות הציצית. יסודות בעבודת ה' (ב)
הרב ברוך גיגי בן סורר ומורה מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי מקור של ראש השנה מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי מעשה אבות סימן לבנים מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי פרשת וישלח מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי פרשת החודש מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי ויקהל פקודי מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי מהות ספירת העומר מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי מצוות חינוך ולימוד גמרא מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי נישואין אזרחיים מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי 12: דיני הגעלה במכשירים חשמליים בני זמננו בעניין דרך ההגעלה היעוצה במיקרוגל ובמדיח כלים, ואף שמקצת דינים אלו כבר עלו על שולחן מלכים, נשתדל להציג בקצרה את יסודות הבעיות, ואת פתרונן. נושאים בהלכה
הרב ברוך גיגי בין תורה לתפילה צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי לשון תורה מול לשון חזל צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי תורה מול תפילה צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי חשק חפץ ורצון סימן קפד צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי סימן קפה-עשה לך רב צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי התחברות ומחלוקת-קפו צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי מהי דעת-המשך קפו צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי המשך אות קפו צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי רסיסי לילה-על פורים צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי לג בעומר צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי פתיחה- חיפזון וברכות לראש צדיק צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי עול מלכות שמיים לפני ודאות צדקת הצדיק

עמודים