הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי חובת ההצלה בהיקלעות למצב סכנה
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 10, ישב אדם ולא עשה מצווה
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 14, פסקת טז דבר מצוה שעושהו מפני הספק, חל עליו קדושת ה' יתברך בודאי, דוגמת יו"ט שני.
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 15, לט: הדרכות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי 13: בגדרי שהייה והטמנה בשיטת רש"
הרב ברוך גיגי 04: צירוף שתי קדושות החלות ביום אחד
הרב ברוך גיגי 04: ראש חודש - בין קדושת היום לאיסור מלאכה
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 17, אות מ'
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 18, אות מ' המשך
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 19, עיקר התשובה הוא לשוב אל ה'
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 20, מידה כנגד מידה, אות מב'
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 22, אות מד', מי שיש לו תשוקה גדולה לתאוות הגוף
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 21, אות מג', פעמים יש אדם עומד בנסיון גדול כל כך עד שאי אפשר לו שלא יחטא
הרב ברוך גיגי צדקת הצדיק 23, אות מה', כשחטא הרבה עד שנסתם התשובה
הרב ברוך גיגי הספד לרב ישראל רוזן ז"ל ההספד הועבר בבית המדרש, י"ח במר-חשוון תשע"ח

עמודים