הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי חובת האהבה בעבודת ה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי חובת עבד ה ללמד תורה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי מצות תפילין ומיקומה בקריאת שמע יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי כתר תורה מולה כתרה של כהונה ומלכות יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי זכירת יציאת מצרים יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי זכור ושמור בדיבור אחד יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי זכור ושמור-המשך יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי קדושת השבת יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי קידוש בשבת יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי קדושת הקידוש יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי חישוב השנה וחודשיה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי חישוב החודש מול ראייתו יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי קידוש החודש עפ הרמבם-2 יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי איפיונה ומקורה של קדושת ראש חודש יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי קדושת ראש חודש בתפילה- סיכום יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי מהותה של קריאת שמע יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי ובשכבך ובקומך יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי שיטת הרמבם 3 פרשיות דאורייתא יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי שיטת הרמבם בזכירת יציאת מצרים יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי סיכום שיטת הרמבם יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי ברוך שם כבוד מלכותו יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי מצוות אהבת ה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי הדרך להגיע לאהבת ה' ב יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי פרק יט בתהילים יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי שיר השירים יסודות בעבודת ה'

עמודים