הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי אהבת ה' בשיר השירים ב יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי דפיקות הדוד במישור הלאומי יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי ללמוד וללמד יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי מצוות תלמודה תורה כעבודת ה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי רבינא ורב אשי סוף הוראה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי מדע ואהבה בקריאת שמע יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי כתר תורה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי מצוות ציצית יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי מצוות תפילין בקש יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי המעבר בין קריאת שמע לתפילה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי מהות התפילה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי תפילב בעת צרה יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי שלוש תפילות ביום יסודות בעבודת ה'
הרב ברוך גיגי בן סורר ומורה מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי מקור של ראש השנה מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי מעשה אבות סימן לבנים מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי פרשת וישלח מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי פרשת החודש מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי ויקהל פקודי מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי מהות ספירת העומר מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי מצוות חינוך ולימוד גמרא מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי נישואין אזרחיים מפגש ראשי ישבה
הרב ברוך גיגי בין תורה לתפילה צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי לשון תורה מול לשון חזל צדקת הצדיק
הרב ברוך גיגי תורה מול תפילה צדקת הצדיק

עמודים