הרב ברוך גיגי

הרב ברוך גיגי עלה לארץ ממרוקו בגיל 11, והצטרף לישיבת הר עציון בשנת תשל"ה. הוא הוסמך לרבנות בישיבה, וסיים תואר B.Ed במכללת הרצוג להכשרת מורים. בשנים תשמ"ג-תשמ"ח שימש הרב גיגי כר"מ בישיבת ההסדר "מעלות", ומאז שנת תשמ"ח הוא משמש כר"מ בישיבת הר עציון. כיום משמש הרב גיגי כר"מ של בני שיעור ד' בישיבה, ובמקביל משמש כרב בית הכנסת הספרדי באלון-שבות ומלמד בבית המדרש לנשים שבמגדל-עוז. הוא לימד במשך שנים רבות במכון להכשרת טוענות רבניות שע"י מוסדות אור-תורה. ביום שני, ב' בטבת ('זאת חנוכה'), תשס"ו, בבית המדרש של ישיבת הר עציון, הרב ברוך גיגי שליט"א, הוכתר כראש ישיבה, לצידם של ראשי הישיבה המייסדים, הרב יהודה עמיטל זצ"ל, ויבל"א הרב אהרן ליטנשטיין שליט"א, ויחד עם הרב יעקב מדן שליט"א והרב משה ליכטנשטיין שליט"א.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב ברוך גיגי שיחה לצום גדליה שיחות תשעו
הרב ברוך גיגי שיחה לאור המצב הבטחוני שיחות תשעו
הרב ברוך גיגי דין ריח הגט הפוסל בכהונה שיעור כללי
הרב ברוך גיגי מזויף מתוכו שיעור כללי
הרב ברוך גיגי תקנת זמן בגיטין ובשטרות שיעור כללי
הרב ברוך גיגי שם האיש והאשה בגט שיעור כללי
הרב ברוך גיגי ההשלכות של עציץ נקוב בסדר זרעים שיעור כללי
הרב ברוך גיגי שיעור פתיחה לברכות שיעור כללי
הרב ברוך גיגי אבות תיקנום או כנגד תמידין שיעור כללי
הרב ברוך גיגי תפילת תשלומים שיעור כללי
הרב ברוך גיגי שכח של שבת ביום טוב שחל בשבת שיעור כללי
הרב ברוך גיגי מפרכסת שיעור כללי חולין
הרב ברוך גיגי תחילתו בפסול וסופו בכשרות בפסולי עבירה שיעור כללי סנהדרין
הרב ברוך גיגי פסול אוהב ושונא שיעור כללי סנהדרין
הרב ברוך גיגי נערה מאורסה בעלה ואביה מפירין נדריה שיעור כללי קידושין
הרב ברוך גיגי בין גט שחרור עבד לגט אשה שיעור כללי קידושין
הרב ברוך גיגי מקורות חיוב הצלה שיעור כללי קידושין
הרב ברוך גיגי בדין תרומת גוי שיעור כללי קידושין
הרב ברוך גיגי גירושי קטנה ושוטה שיעור כללי קידושין
הרב ברוך גיגי אונאה וביטול מקח באחים שחלקו ובשליחות שיעור כללי קידושין
הרב ברוך גיגי כיבוד אב ואם בענייני שידוכין שיעורי מוצש
הרב ברוך גיגי ערבות שיעורי מוצש
הרב ברוך גיגי פרשת וירא שיעורים על המשך חכמה עם הרב ברוך גיגי
הרב ברוך גיגי ברכת המזון שיעורים על המשך חכמה עם הרב ברוך גיגי
הרב ברוך גיגי פרשת וישלח מעלת ישראל שיעורים על המשך חכמה עם הרב ברוך גיגי

עמודים