יעקב גניזי
מרצה כותרת תקציר סידרה
יעקב גניזי בין כסה לעשור למי נועדו עשרת ימי תשובה? ראש השנה, כיום זכרון, משמש כיום הדין עבור כלל העולם, שבו מידת הרחמים, וזכות האבות מגנים על השבים בתשובה. עשרת ימי תשובה משמשים זמן בו עמ`י שב בתשובה ומקווה לכפרה ומחילה של יוה`כ.
יעקב גניזי 11: מה בין כסה לעשור?!
יעקב גניזי 16: האמנם - אין שני מלכים יכולים לשמש בכתר אחד ?!
יעקב גניזי 12: חופש הפרט ובעלות האדם על גופו