הרב תמיר גרנות

הרב תמיר גרנות נולד ברמת גן בשנת תש"ל (1970), גדל בקרית מוצקין, ואת לימודי התיכון השלים בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" בירושלים. לאחר מכן החל את דרכו בישיבת ההסדר "הר עציון" באלון שבות שם למד תשע שנים ולצד לימוד התורה סיים את לימודי התואר הראשון בחינוך במכללת ירושלים. במשך אותם שנים יצא לשליחות במוסקבה מטעם משרד החינוך ושם עסק בהוראת תנ"ך, תושב"ע, היסטוריה ומחשבת ישראל בסמינר למורות יהודיות. במשך שנים רבות לימד ב"מדרשת לינדנבאום" לנשים בירושלים גמרא ומחשבת ישראל וכן בבית המדרש הגבוה לנשים ב"מגדל עז" שבגוש עציון. בשנת תשס"ו חבר לרב משה אגוזי ולרב איתמר אלדר ויחדיו הם הקימו את בית המדרש לבוגרי צבא בקצרין ויחד עמם עמד בראש בית המדרש במשך ארבע שנים. בשנת תש"ע הקים יחד עם הרב איתמר אלדר את "בית המדרש לתורה וחיים " הקהילתי בחספין בראשו הוא עומד ומלמד גמרא, חסידות ותחומים נוספים. לצד הלימודים התורניים והוראתם סיים את לימודי התואר השני בפילוסופיה יהודית באוניברסיטה העברית בירושלים ולאחר מכן השלים את עבודת הדוקטורט שלו שעסקה בתקומת החסידות לאחר השואה. לאורך כ-15 שנה מרצה בתחומי היהדות ב"מכללת הרצוג" שבאלון שבות ו- ב"מכללת ליפשיץ" שבירושלים.

מרצה כותרת תקציר סידרה
הרב תמיר גרנות פרשת ואתחנן - וזאת התורה - 'התורה' על פי התורה (א) מה פירוש המונח "תורה" בהופעותיו בתורה לפני ספר דברים? ומהי הוראת המונח 'התורה' בספר דברים? מהי משמעות המונח "תורה"? מהו היקף התורה? מה תוכנו של ספר התורה? היכן הן פתיחתו וסיומו של ספר התורה? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת פינחס - משה על הר נבו - 'תראה ולא תבוא' מהי המשמעות של עליית משה אל הר העברים? מהי המשמעות של ראיית הארץ משם? מהן הסיבות לכך שמשה לא נכנס לארץ? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת עקב - וזאת התורה - 'התורה' על פי התורה (ב) מה פירושו של המונח "המצווה" החוזר שוב ושוב בספר דברים? האם זו מצווה מסויימת או שמא הכוונה היא לכל המצוות? האם ניתן להסביר שהכוונה היא דווקא למצוות אהבת ה'? כיצד ניתן לצוות על אהבת ה', או על אהבה בכלל? מהו ההבדל בין חוק למצווה? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת מטות - חלוצים לפני ה' - עיון בפרשת בני גד ובני ראובן בפרשת בקשת השבטים ראובן וגד נחלה בעבר הירדן המזרחי יש אריכות יתרה. השיעור בוחן אריכות זאת ומנסה להסביר את מטרת החזרות שבפרשה. ביטוי מנחה בפרשה: `לפני ה'` והשיעור בוחן משמעותו של ביטוי זה. לפני ה' בפרשתנו הוא הליכת החלוץ לפני הארון באופן פיסי. זה גם מסמל את המעבר מהנהגה ניסית להנהגה טבעית. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת ראה - איש כל הישר בעיניו האם היה מותר במדבר להקריב מחוץ למשכן? שהרי התורה אוסרת זאת במפורש בחומש ויקרא, ומאידך בדברים היא מצווה על זה שוב, ומשמע שהם היו מקריבים מחוץ למשכן. כיצד תירצו הראשונים שאלה זו? למה חוזרת התורה כל כך הרבה על הרעיון של עבודת ה' במקום אשר הוא בחר, וכל זאת בפרק י`ב בלבד? מהי המשמעות של חזרתיות זו? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות הגרי'ז סולובייצ'יק: הגולן הוא חלק מארץ ישראל - על מעמדה הייחודי של נחלת בני מנשה בגלעד ובבשן מהו מעמדה הייחודי של נחלת מנשה בגלעד ובבשן? מהם ההבדלים בין ראובן וגד לבין חצי שבוט המנשה בכל הנוגע לבקשה לנחלה בעבר הירדן ולכיבוש והתנחלות עצמן? מהו מעמדה ההלכתי של נחלת מנשה בבשן ובגלעד? מהם דעתו של הגרי`ז בשאלה זו? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת ראה - לשכן שמו שם המקום אשר יבחר ה' הוא על פי ספר דברים המקום שבו ה' משכין את שמו ולא מקומו של הקב`ה בעצמו. חיזוק לדברים ניתן למצוא בדברי שלמה בחנוכת המקדש ובדברי הנביא ירמיהו. מהו המקום אשר יבחר ה' לא היה ידוע לעם משום שמחינה עקרונית ה' יכל לבחור בכל מקום ובחר בירושלים. התשובה לשאלה כיצד יתכנו שתי תפיסות עולם שונות לגבי מקומו של ה' תמצא בתורת אחדות ההפכים של חב`ד והרב קוק, ובראייה אמונית - גם בתורת 'החלל הפנוי' של ר' נחמן מברסלב. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת שופטים - התורה ומוסדות השלטון מהם יחסי הסמכות שבין רשויות השלטון לבין מקור סמכותן - התורה? מה היקף סמכותו של בית הדין הגדול, ומהי חובת המשמעת המוטלת על כל אדם ביחס אליו? מהי המחלוקת בחז`ל ובראשונים בפירוש המפורסם לפסוק `לא תסור .. ימין ושמאל` - אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל? כיצד יש לקיים 'לא תסור' ביחס ל'לא תסור' עצמו? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת דברים - ספר `אלה הדברים` ייחודו של ספר דברים הוא בכך שהוא נאום, בתוכנו הוא חזרה, והוא נאמר מפי משה ולא מפי ה'. האברבנאל מסביר שספר דברים הוא נאום משה שנכתב על ידי ציווי ה'. ר' צדוק מסביר שספר דברים הוא התחלת התורה שבעל פה, הוא השתקפות של תורת ה' בתוך תורת האדם. ספר דברים הופך את העבר של התגלות ה' להווה מתמיד - ל`היום`. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת כי תצא - מהותם של איסורי הכלאיים במה שונה תיאור מצוות הכלאיים בפרשתנו מתיאורה בספר ויקרא? מהי מהות איסורי הכלאיים לפי המפרשים השונים כפי שעולים מספר ויקרא? מהם 'חוקות' ומהם 'משפטים'? מהי מהות איסור כלאי הבגדים? מהי מהות איסור כלאי הכרם? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת שופטים - הכוהנים הלויים בפרשת שופטים אנו רואים את סדרי השלטון ורואים שהמלך כפוף לכהנים ולחכמי התקופה. המונח `הכוהנים הלויים` שבספר דברים אינו חופף למונח `הכוהנים` שבשאר ספרי התורה. לפי ספר דברים כל לוי יכול להפוך לכהן, אך בפועל רק אלו המשרתים בקודש אכן נחשבים לכוהנים. לוי יכול לבחור להפוך לכהן אך הדבר מחייב. זכות זו קיבלו הלווים בגלל בחירתם להצטרף לקריאת משה `מי לה' אליי` לאחר חטא העגל. דבר זה מתאים למודל הוולונטרי של ספר דברים. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת ואתחנן - זכרון מעמד הר סיני בנאומו של משה רבנו עיקר משמעותו של מעמד הר סיני על פי נאום משה בפרשת ואתחנן הוא ההתגלות הישירה של ה' פנים אל פנים אל כלל ישראל. בספר שמות הדגש הוא האמונה במשה כנביא אמת בעקבות התגלות ה' אליו לעיני ישראל. בספר דברים מטרת החזרה על מעמד הר סיני הוא תביעה לאמונה בקב`ה מתוך הזיכרון של הברית. הוא הופך את המעמד מעבר להווה של היום - בכל יום. זה גם ההסבר להבדל בין `זכור` ו`שמור` בין הספרים במצוות השבת ולהבדל בנימוקים - זכר לבריאת העולם או ליציאת מצרים. נספח בענין לשמוע את קול ה' ומצות `ואהבת`. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת כי תצא - מערכת המצוות של ספר דברים פרקי המצוות של ספר דברים מבטאים את ליבתו הרעיונית של הספר, תיאור ההתגלות הא-לוהית דרך הפריזמה האנושית. מצוות אלו הן בתחום המוסר והחברה או שבמצוות שכבר נאמרו בעבר הן מדגישות את ההיבט החברתי-האנושי. לדוגמא בפרשת ראה ניתן לראות זאת במאכלות אסורים, ברגלים, בשמיטה, עבד עברי ואיסור אכילת הדם. בפרשת שופטים מציע ספר דברים במקום שלטון ה' באופן ישיר, שלטון אנושי הכפוף לה'. בפרשת כי-תצא המצוות והאיסורים שנתחדשו בה מדגישים יסודות אנושיים. ניתן לראות זאת במצוות אשת יפת תואר ובמצוות מחית עמלק. בשני המקרים מצב המלחמה הוא המסגרת אך העיקר הוא האדם, כבודו וזכויותיו גם בתוך המצב הזה. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת כי תבוא - פרשיות מקרא ביכורים ווידוי מעשרות למה דווקא שתי הפרשיות (מקרא ביכורים וביעור מעשרות) האלה נבחרו להיות המסיימות את נאום המצוות של משה? האם הן קשורות למצוות המופיעות בסוף פרשת כי תצא? מהו מיקומן הטבעי במהלך הספר? האם מצוות אלו נמצאות כאן בגלל חובת ה'אמירה' הייחודית להן? מהו תוכן האמירה בכל אחת מהמצוות האלו? כיצד הן קשורות לתפילה? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת עקב - ועשית לך ארון עץ הבדל משמעותי בין ספר דברים לבין ספר שמות הוא איזכור ארון העץ שנעשה עבור הלוחות השניים בספר דברים. ההסבר לכך קשור לתפיסה האימננטית של ספר שמות מול התפיסה הטרנסצנדנטית של ספר דברים ולכך שהמשכן או אוהל מועד אינם מוזכרים בספר דברים כי עיקר הברית בספר זה הוא במצוות ולא בהשראת שכינה. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת ניצבים - קללה ללא גאולה?! השיעור משווה בין פסוקי הקללה בברית חורב ופסוקי הקללה בברית ערבות מואב. האם לפי ספר דברים אין גאולה לאחר העונש ואין זכות אבות? נאום משה בפרשת ניצבים משלים את ברית ערבות מואב ובין היתר משה מוסיף את ענין התשובה והגאולה. אך מדוע פרשת התשובה היא רק נספח, ולא חלק אינטגרלי מהברית של ערבות מואב? ברית ערבות מואב אינה על בסיס בריתות קודמות כמו ברית סיני אלא על בסיס בחירת העם בכריתת הברית. לכן אם העם חוטא הוא מפסיק להיות העם הנבחר של ה'. אך בעקבות התעוררות העם לתשובה תבוא גם הגאולה. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת וזאת הברכה - משה אמת ותורתו אמת מדוע התורה מסתיימת בתיאור מותו של משה ובגדלותו הנבואית? מדוע הרמב`ם קובע את נבואת משה כאחד מעיקרי האמונה? בשיעור זה נגלה כי התשובות לשאלות אלו תלויות זו בזו, ונבין מחדש את הקביעה 'משה אמת ותורתו אמת'. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת כי תבוא - בין ברית סיני לברית ערבות מואב מהי המשמעות הנבדלת של שתי הבריתות: ברית סיני וברית ערבות מואב, ומדוע דרשה התורה שתי בריתות, ולא אחת? ברית סיני עומדת על האידיאה של השראת השכינה וברית ערבות מואב עומדת על הרעיון של בחירת ישראל ועליונותו על העמים. גם ב`להיות לך לאלוקים` קיים הבדל בין הבריתות. בברית סיני זה שכר על שמירת הברית ואילו בערבות מואב זהו מעשה הבא מצד העם. הבדל ישנו גם בתפיסת ארץ ישראל. תפקידה של הארץ לפי תפישת הברית בספר ויקרא היא להיות מכון לשכינה. בדברים הארץ היא השכר הטוב שהעם מקבל על שמירת הברית. 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת וילך - ספר התורה וקריאת התורה בהקהל הפסוקים בפרשה מלמדים אותנו שמשה כתב את התורה ונתנה שבט לוי. מה בדיוק כתב משה? איפה מתחיל ספר התורה שכתב משה? מהי התורה אותה חייב המלך לקרוא במעמד ההקהל? בספר מלכים מסופר על ספר תורה שמצא המלך יאשיהו. מהו הספר שנמצא אז? מהי משמעותו של מעמד ההקהל? 01- פרשת השבוע
הרב תמיר גרנות פרשת האזינו - וענתה השירה הזאת לפניו לעד אם אין משפט, אין דחף לתשובה. אך אם אין רחמים, ואין אמון ברצון של ה' לקבלנו, או אז גם לא תיוולד תשובה. תשובה קיימת רק בהצטרפות הקטבים של דין ורחמים זה עם זה. 01- פרשת השבוע

עמודים